Update werkzaamheden openbare ruimte komende periode

Op 1 mei 2021 heeft de GEM Den Bogerd het openbaar gebied in deelgebied Lanen (de bewoonde straten en het deel van het park tot aan de Roomleij) overgedragen aan de gemeente Tilburg. Bij deze overdracht is een aantal afspraken gemaakt over onderhoud- en beheerwerkzaamheden. In deze bewonersbrief praten wij u graag daarover bij.

Gras- en plantvakken
In een deel van de Lanen blijft de groei van het gras en de bomen achter. Een onafhankelijk bureau heeft de situatie onlangs in kaart gebracht. Er zijn monsters genomen van de ondergrond. Uit  onderzoek blijkt dat de bomen in met name de Hogenakker en de Blokakker voor een deel niet zullen overleven. Ook de groei van het gras blijft achter waardoor er schrale plekken zichtbaar zijn. De gemeente en GEM Den Bogerd onderzoeken momenteel hoe de groeiomstandigheden kunnen verbeteren. Na deze aanpassingen worden de bomen vervangen. De dode bomen in het park worden voor het eind van dit jaar vervangen. Ook worden er 2 beukhagen aangeplant (ter hoogte van Winkelakker 14 en 40). Tot slot krijgt de strook tussen de sloot aan de Reijakker en het perceel aan de Winkelakker 4 vlinderstruiken (Buddleja ‘Blue Chip’).

Waterhuishouding
Met diverse bewoners en de ontwikkelaars is de gemeente ook in overleg over de waterhuishouding (opvang en afvoer van regenwater). Enkele jaren geleden hadden diverse laag gelegen woningen wateroverlast na hevige regenbuien. Ook hiervoor zijn er verbeteringen in de maak. In januari komen er gronden in bezit van de GEM Bogerd waardoor deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zie volgende alinea.

Lanen Noord
Onlangs hebben GEM Den Bogerd en de familie Boink overeenstemming bereikt over de verwerving van de gronden gelegen in het deelgebied Lanen. Mede op deze gronden komen ongeveer 75 nieuwe woningen. De plannen voor Lanen Noord zijn momenteel in ontwikkeling. Om werkzaamheden mogelijk te maken worden er in januari 2022 enkele bomen en struiken gerooid en deels verplaatst. In januari wordt gestart met archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vanaf het voorjaar 2022 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in dit gebied.

Onderhoud populieren park
Tijdens een bomeninspectie in het park is gebleken dat de kwaliteit van enkele bomen onvoldoende is. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen worden drie populieren in het populierenbos  bij de speelplek afgetopt op 6 meter. Naast het aftoppen van de bomen wordt er ook gesnoeid. De vergunning voor deze werkzaamheden is onlangs verleend. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 13 december a.s.

Meldingen openbaar gebied
Omdat het beheer van het openbaar gebied nu door de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd verandert de wijze waarop u een melding kunt doen. Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of kapotte prullenbak, dan kunt u de Fixi-app gebruiken. U kunt ook een melding doen via de website van de gemeente www.tilburg.nl of u belt 14013.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente. Mail uw vragen naar niels.suijkerbuijk@tilburg of bel 013 – 542 8381.
Voor vragen over Lanen Noord kunt u contact opnemen met Lennart Korevaar van GEM Bogerd. Hij is bereikbaar via lkorevaar@adcim.nl of telefoonnummer 06-11 29 04 69.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *