Berichten

Goede voornemens voor het nieuwe jaar??

Misschien wel een cursus EHBO volgen bij de plaatselijke EHBO vereniging.

VIJF goede redenen om een basis cursus EHBO te volgen.
1. Kennis over Eerste Hulp Bij Ongelukken is niet alleen handig voor jezelf, je kunt er ook het verschil mee maken voor anderen. Het is altijd handig om te weten hoe je eerste hulp moet verlenen.
2. Wist je dat de meeste ongelukken in en rondom het huis gebeuren? Zo raakt er iedere minuut iemand gewond. Het is het fijn om te weten hoe je jouw kindje, partner, familieleden of wie dan ook kunt helpen bij meestal onverwachte calamiteiten.
3. Heb je een EHBO-diploma op zak? Dan weet jij wat je moet doen bij levensbedreigende situaties. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer iemand een hartstilstand krijgt? Tijdens een EHBO-cursus leer je hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Hiermee heeft het slachtoffer een aanzienlijk grotere kans om te overleven.
4. Met adequate kennis ben je rustiger in een noodsituatie.
Als je weet hoe je in een crisissituatie moet handelen, ben je vaak rustiger. Je weet immers precies wat er van je verwacht wordt. Niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor het slachtoffer.
Als U vaak betrokken bent, of gewoon als toeschouwer bij sporten van de kinderen is het handig om bij ongelukjes te weten hoe te handelen.
5. Voor sommige beroepen is het verplicht om een EHBO-cursus te volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor leidsters van een kinderdagverblijf, gastouders of kraamverzorgenden. Volg je een EHBO-cursus voor je werk wordt deze meestal vergoed door je werkgever, Wilt U een EHBO cursus prive’ volgen wordt deze meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Spreekt U dit aan?
Verdere informatie op onze website ehbo-udenhout.nl
U kunt zich ook direct aanmelden voor een EHBO cursus op mailadres; secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com

Bij voldoende belangstelling starten wij weer een EHBO cursus in januari/ februari 2023.

90-jarig bestaan EHBO-vereniging Udenhout

EHBO-vereniging St.Bernardus Udenhout is opgericht 14 april 1932 en bestaat nu 90 jaar, tijd voor een feestje. En dat feestje is er op zo’n 60 plaatsen, bij de 60 vrijwilligers. Vanwege de corona en om écht iedereen te betrekken heeft de feestcommissie besloten om alle 60 vrijwilligers op zaterdag 9 april te bezoeken, te bedanken en een prachtig feestpakket met de meest heerlijke dingen te overhandigen. Op de foto ziet u de overhandiging aan Annie en Bart Heuvelmans. Beiden al lang en zeer actief lid. Bart is ook al 20 jaar verbandmeester. In Udenhout zijn vaste evenementen waarop we de EHBO-ers zien: Wedstrijden bij de manege, koningsdag, avondvierdaagse, Udenhout onder Zeil, carnaval bij het Plein, schuttersfeest, etcetera. Als bezoeker van een evenement beschouwen we dit vaak als vanzelfsprekend, maar achter de schermen wordt er veel gedaan om dit mogelijk te maken. Iedereen kan zich aanmelden om een EHBO-cursus te volgen. Deze duurt 4 hele zaterdagen en een examen dag of een aantal avonden. De reden dat mensen zich aanmelden is heel divers zoals: graag meer weten wat te doen bij een ongeluk(je), vrijwilliger zijn bij een bepaalde organisatie, vanuit een baan omdat iemand BHV-er  bedrijfshulpverlener) is, enzovoort. Vanuit deze cursus blijven een aantal mensen dan lid van de vereniging. Om deskundig te blijven moet iedereen herhalingslessen volgen. In Udenhout heeft de EHBO-vereniging van september tot april op maandag haar verenigingsavond. Op deze avond wordt cursus gegeven, bijgepraat, te beginnen of mensen gebeurtenissen hebben meegemaakt die ze willen delen, worden lezingen gegeven, en wordt er geoefend, onder andere op de 6 torso poppen. Omdat lang niet alle 60 leden even veel tijd hebben valt het niet altijd mee om ieder evenement goed te bezetten. Daar weet Bart Heuvelmans alles van. Als verbandmeester heeft hij namelijk de verantwoordelijkheid om te zorgen dat zowel op de maandagavonden als bij alle evenementen de mensen en het materiaal aanwezig zijn. Het materiaal betekent dat de EHBO-tassen die men bij zich heeft piekfijn in orde zijn en al het materiaal wat nodig is in de tas zit. Bart is ook degene die probeert het rooster voor de evenementen goed rond te krijgen. Het is goed als organisaties en verenigingen samen met de
EHBO-vereniging de verantwoording voor die bezetting oppakken. Naast de eigen oefenavonden is er ook eenmaal per jaar de “7-dorpen oefening”. Met zeven dorpen uit de omgeving zet men een grootscheepse oefening in elkaar. Door Corona is dit nu twee jaar niet geweest en men kijkt ernaar uit om dit weer mee te maken.
De leden geven aan dat naast dit alles ook de gezelligheid van de maandagavonden en het met elkaar ‘posten’ reden is om dit te doen en ook te blijven doen. Veel leden zijn al heel
lang lid, het langste lid zelfs meer dan 50 jaar. Uitgaand van het enthousiasme is het wel zeker dat de EHBO-vereniging ook de 100 jaar zal halen. De Wegwijzer feliciteert jullie met
dit mooie jubileum en wenst jullie veel succes voor de toekomst.

Tekst: Wilma de Jong
Foto’s: Henny Schilders

Een zesling bij EHBO vereniging Sint Bernardus Udenhout

Na een lange tijd geen normaal verenigingsleven met alleen maar bestuursvergaderingen om de lopende zaken af te handelen, begint de EHBO weer aan een actief seizoen.
Vandaag is de start met de uitgestelde jaarvergadering 2020 en daarna weer elke week herhalingslessen om de EHBO-ers hun certificering te laten behouden.
Verder zit in de planning om begin volgend jaar weer een nieuwe cursus te organiseren. Via de Wegwijzer zal de Udenhoutse en Biezenmortelse bevolking hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

De aanwezigheid van de Wegwijzer had natuurlijk een speciale reden, deze is de introductie van maar liefst 6 speciale reanimatiepoppen, verder aangeduid als “de zesling”.
Een extra investering die het EHBO bestuur gedaan heeft om de kwaliteit bij trainingen en cursussen aanzienlijk te verbeteren.
De opvallendste verbeterpunten zijn, ten eerste betere metingen op de kwaliteit van de hartmassage en beademing, en ten tweede heeft iedere gebruiker een eigen masker en inblaassysteem (long), hierdoor kan men veel hygiënischer, sneller en veiliger oefenen.

Hopelijk dat door deze, en ook andere kwaliteitsverbeteringen, zoals een verbeterd verband beleid, de bevolking van Udenhout
en Biezenmortel gemotiveerd wordt om ook een EHBO cursus te gaan volgen.

Mocht men nog twijfelen dan hieronder nog enige goede redenen.
• Kennis over Eerste Hulp Bij Ongelukken is niet alleen handig voor jezelf, je kunt er ook het verschil mee maken voor anderen. Het is altijd handig om te weten hoe je eerste hulp moet verlenen.
• Wist je dat de meeste ongelukken in en rondom het huis gebeuren? Zo raakt iedere minuut iemand gewond. Het is fijn om te weten hoe je jouw kindje, partner, familieleden of wie dan ook kunt helpen bij altijd onverwachte calamiteiten.
• Heb je een EHBO-diploma op zak? Dan weet jij wat je moet doen bij levensbedreigende situaties. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer iemand een hartstilstand krijgt? Tijdens een EHBO-cursus leer je hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Hiermee heeft het slachtoffer een aanzienlijk grotere kans om te overleven.
• Met adequate kennis ben je rustiger in een noodsituatie. Als je weet hoe je in een crisissituatie moet handelen ben je vaak rustiger. Je weet immers precies wat er van je wordt verwacht. Niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor het slachtoffer.

Tekst: EHBO vereniging (via redactie)
Foto’s Henny Schilders, de Wegwijzer

Corry Pijnenburg 50 jarig lid van de EHBO vereniging

Als jonge vrouw van 20 ging Corry samen met haar moeder in november 1968 een EHBO cursus volgen, in het voorjaar van 1969 haalde ze haar EHBO diploma en sindsdien is Corry een trouw lid van de EHBO vereniging Udenhout.

Tijdens de algemene leden vergadering op wordt aandacht besteed aan de jubilarissen en de nieuw geslaagden. Corry wist zelf wel dat ze al 50 jaar bij de EHBO was, maar toen haar man en kinderen ineens bij de EHBO binnenkwamen was ze toch aangenaam verrast.
Namens de Nationale Bond voor EHBO werd er een gouden eremedaille uitgereikt en natuurlijk mocht daar een mooi boeket bloemen niet bij ontbreken.

Velen van u zullen Corry ongetwijfeld kennen van het posten tijdens een van de vele evenementen waar de EHBO Udenhout actief is.
Denk aan Udenhout onder Zeil, DOS Dag, Pony en paarden concoursen, koningsspelen, carnaval, Winterparadijs, enz enz. Nog steeds doet Corry dat met veel plezier en we hopen natuurlijk dat ze dit nog lang met veel plezier in goede gezondheid mag blijven doen.

Na het officiële gedeelte was er pauze en tijd voor felicitaties, want 50 jaar actief lid dat is toch een heel bijzondere prestatie!
De EHBO vereniging is erg actief met posten tijdens evenementen, maar verzorgt ook diverse cursussen voor zowel particulieren als bedrijven.  Denk aan een BHV cursus op maat of een verkorte cursus kinderletsels (met name aan jonge ouders en grootouders, maar ook mensen uit de kinderopvang en het onderwijs) En natuurlijk de volledige cursus EHBO.

Iedereen EHBO?
Dat zou fantastisch zijn! Voor informatie kunt u terecht op onze vernieuwde website www.ehboudenhout.nl of via mail:
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com