Wisselende commentaren op “Koersdocument Oostflank”

25 Oktober: Een volle zaal Biezenmortelnaren luistert en kijkt naar de ideeën die zijn ontwikkeld voor de toekomst van hun dorp. Die ideeën zijn verwoord in het “Koersdocument Oostflank”. Binnenkort komen ook Udenhout en Berkel-Enschot aan de beurt om hun visie te geven op dit document. In Biezenmortel reageerde men op deze 25e al massaal. In grote lijnen gaat het om drie thema’s: woningbouw; mobiliteit en buitengebied.

Optisch gezien wordt woningbouw misschien wel het meest ingrijpende thema in Biezenmortel.
Er komen tot 2040 600 nieuwbouwwoningen aan weerskanten van de Capucijnenstraat en er komt een transformatie van het voormalige klooster. Het aantal inwoners stijgt daarmee van ongeveer 1400 tot ongeveer 2800. Daarmee wordt Biezenmortel, zowel relatief als absoluut, de grootste stijger van de dorpen van de gemeente Tilburg.
Toch verontrust dat de Biezenmortelnaren niet echt. De meeste aanwezigen vinden het goed dat er zo ook meer toekomstmogelijkheden komen voor de eigen woningzoekers, de school, de verenigingen, de winkelvoorzieningen en het bedrijfsleven. Er wordt wel zorg uitgesproken over het behoud van de eigen cultuur als er zó snel zó veel nieuwe inwoners bij komen.
Veel aanwezigen staan stil bij andere consequenties van deze verdubbeling; consequenties die vooral te maken hebben met het tweede thema van de avond; mobiliteit.

Zo zijn er vragen bij het autoluw maken van de Capucijnenstraat, terwijl in de toekomst toch veel meer mensen met deze straat te maken zullen krijgen. Er wordt ook gepleit voor een betere verbinding, zowel met de fiets als per auto, met Oisterwijk, waarbij de N65 zo weinig mogelijk hinderlijk zou moeten zijn.
Als een groot pijnpunt worden de busverbindingen ervaren, vooral Noord – Zuid. M.n. voor scholieren, studenten en ouderen is een goede mobiliteit cruciaal en daarbij moet nu al goed voorgesorteerd worden op de komst van het treinstation in Udenhout. In relatie op deze wensen is de reactie van de aanwezige wethouder niet erg hoopgevend.

Bij het derde thema; buitengebied, komen de meeste emoties los. Van de huidige 3500 ha. landbouwgebied in de Oostflank, zouden er 500 ha. (1/7 deel) nieuw natuurgebied moeten worden; m.n. rond de Leemkuilen. Een ander deel van de huidige landbouwgronden krijgt in de toekomst te maken met meer restricties dan nu het geval is. De zaal geeft nogal wat kritiek op deze visie van het Koersdocument. Daarmee staat men schouder-aan-schouder met de “Coöperatie Biezenmortel”, die als gesprekspartner overigens wel betrokken was bij de totstandkoming van het document. Opmerkingen die konden worden genoteerd, waren o.a.: – Er heeft al een enorme transitie plaatsgevonden; – Er zijn in het gebied geen mega-bedrijven; – Er is al een robuuste aanwezigheid van “natuur”, nòg meer leidt tot onrendabele bedrijven; – De landbouwgronden hebben, mede door de bijzondere samenstelling van de grond, een hoge economische waarde; – Veel hier florerende teelten (bijv. in tuinderijen; grassen, bomen en heesters) vergen een specifieke hoge mate van kennis en kunnen niet ongestraft naar andere gronden worden overgebracht; – Als Biezenmortel een belangrijk deel van haar bedrijven verliest, heeft dat grote negatieve consequenties voor de binding in het dorp (de bedrijven ondersteunen het verenigingsleven immers in hoge mate).

Zoals vaak met dit soort informatie-bijeenkomsten, werd het ”ei van Columbus” nog niet gelegd en zeker niet gevonden. Maar… iedereen kan nog op het “Koersdocument Oostflank” reageren. Dat moet dan wel vóór 10 november a.s. gebeuren bij de Gemeente Tilburg. U kunt mailen naar: oostflank@tilburg.nl Voor een reactieformulier kunt u kijken op: www.tilburg.nl/oostflank

tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *