Berichten

Dagbesteding Biezonder opent haar deuren in de Vorselaer

Voor Alexander, Sam, Janneke, Michel, Lars, Sylvi, Fynn, Nicole en Gio is Dagbesteding Biezonder een fijne plek om samen gezellig te knutselen, te koken, spelletjes te doen, te sporten etc.

Karin van Dinther en Monique Schoenmakers, collega’s uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, startten vier jaar geleden een kleinschalige dagbesteding voor schoolverlaters (ouder dan 18 jaar) bij de tennisvereniging in Biezenmortel. De deelnemers kenden elkaar veelal van de VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) in Den Bosch. Afgelopen maand konden Karin en Monique een ruimte (de oude crèche) huren in Gemeenschapshuis de Vorselaer. Op zondag 10 december werden de deuren van deze gezellig ingerichte ruimte trots en blij open gezet door de deelnemers. Veel familieleden en belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om rondgeleid te worden, sfeer te proeven en onder het genot van een kopje koffie of thee, een feestelijk “bubbeltje” of soep, kennis te maken met de deelnemers, de begeleiders en elkaar. Een feestelijk samenzijn, als nieuwe start van een mooie onderneming.

In het komende jaar hopen Karin en Monique wat meer “wisselwerking” tot stand te brengen tussen Dagbesteding Biezonder en de gemeenschap van Biezenmortel. “Er zijn vast mensen in Biezenmortel die een uurtje per week tijd hebben om een kopje koffie te komen drinken, een spelletje te doen, of een soepje te koken met onze deelnemers” zegt Karin.

Dagbesteding Biezonder is elke maandag en dinsdag geopend van 9.00-16.00 uur.

Tekst en foto’s Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Wisselende commentaren op “Koersdocument Oostflank”

25 Oktober: Een volle zaal Biezenmortelnaren luistert en kijkt naar de ideeën die zijn ontwikkeld voor de toekomst van hun dorp. Die ideeën zijn verwoord in het “Koersdocument Oostflank”. Binnenkort komen ook Udenhout en Berkel-Enschot aan de beurt om hun visie te geven op dit document. In Biezenmortel reageerde men op deze 25e al massaal. In grote lijnen gaat het om drie thema’s: woningbouw; mobiliteit en buitengebied.

Optisch gezien wordt woningbouw misschien wel het meest ingrijpende thema in Biezenmortel.
Er komen tot 2040 600 nieuwbouwwoningen aan weerskanten van de Capucijnenstraat en er komt een transformatie van het voormalige klooster. Het aantal inwoners stijgt daarmee van ongeveer 1400 tot ongeveer 2800. Daarmee wordt Biezenmortel, zowel relatief als absoluut, de grootste stijger van de dorpen van de gemeente Tilburg.
Toch verontrust dat de Biezenmortelnaren niet echt. De meeste aanwezigen vinden het goed dat er zo ook meer toekomstmogelijkheden komen voor de eigen woningzoekers, de school, de verenigingen, de winkelvoorzieningen en het bedrijfsleven. Er wordt wel zorg uitgesproken over het behoud van de eigen cultuur als er zó snel zó veel nieuwe inwoners bij komen.
Veel aanwezigen staan stil bij andere consequenties van deze verdubbeling; consequenties die vooral te maken hebben met het tweede thema van de avond; mobiliteit.

Zo zijn er vragen bij het autoluw maken van de Capucijnenstraat, terwijl in de toekomst toch veel meer mensen met deze straat te maken zullen krijgen. Er wordt ook gepleit voor een betere verbinding, zowel met de fiets als per auto, met Oisterwijk, waarbij de N65 zo weinig mogelijk hinderlijk zou moeten zijn.
Als een groot pijnpunt worden de busverbindingen ervaren, vooral Noord – Zuid. M.n. voor scholieren, studenten en ouderen is een goede mobiliteit cruciaal en daarbij moet nu al goed voorgesorteerd worden op de komst van het treinstation in Udenhout. In relatie op deze wensen is de reactie van de aanwezige wethouder niet erg hoopgevend.

Bij het derde thema; buitengebied, komen de meeste emoties los. Van de huidige 3500 ha. landbouwgebied in de Oostflank, zouden er 500 ha. (1/7 deel) nieuw natuurgebied moeten worden; m.n. rond de Leemkuilen. Een ander deel van de huidige landbouwgronden krijgt in de toekomst te maken met meer restricties dan nu het geval is. De zaal geeft nogal wat kritiek op deze visie van het Koersdocument. Daarmee staat men schouder-aan-schouder met de “Coöperatie Biezenmortel”, die als gesprekspartner overigens wel betrokken was bij de totstandkoming van het document. Opmerkingen die konden worden genoteerd, waren o.a.: – Er heeft al een enorme transitie plaatsgevonden; – Er zijn in het gebied geen mega-bedrijven; – Er is al een robuuste aanwezigheid van “natuur”, nòg meer leidt tot onrendabele bedrijven; – De landbouwgronden hebben, mede door de bijzondere samenstelling van de grond, een hoge economische waarde; – Veel hier florerende teelten (bijv. in tuinderijen; grassen, bomen en heesters) vergen een specifieke hoge mate van kennis en kunnen niet ongestraft naar andere gronden worden overgebracht; – Als Biezenmortel een belangrijk deel van haar bedrijven verliest, heeft dat grote negatieve consequenties voor de binding in het dorp (de bedrijven ondersteunen het verenigingsleven immers in hoge mate).

Zoals vaak met dit soort informatie-bijeenkomsten, werd het ”ei van Columbus” nog niet gelegd en zeker niet gevonden. Maar… iedereen kan nog op het “Koersdocument Oostflank” reageren. Dat moet dan wel vóór 10 november a.s. gebeuren bij de Gemeente Tilburg. U kunt mailen naar: oostflank@tilburg.nl Voor een reactieformulier kunt u kijken op: www.tilburg.nl/oostflank

tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer

Groeiplannen voor Biezenmortel

Het was woensdag 12 juli druk in De Vorselaer bij de ondertekening van het Dorpsakkoord Biezenmortel 2023-2040. Dat kwam overigens niet door een massale opkomst van dorpsbewoners. Het gezelschap bestond voor een groot deel uit bestuurders, bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen bij de totstandkoming en realisatie van het Dorpsakkoord. De aanwezigheid van burgemeester Theo Weterings onderstreepte dat ook de gemeente Tilburg veel belang hecht aan de investeringen in de leefbaarheid en levendigheid van Biezenmortel.

Verdubbeling van het aantal inwoners
Het Dorpsakkoord schetst een ambitieus toekomstperspectief: groeien naar een inwonertal van 2800 in 2040. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aantal inwoners. Om dat doel te realiseren is er meer nodig dan extra huizen. De voornemens bevatten daarom een veel breder palet aan investeringen. Ook allerlei maatschappelijke voorzieningen moeten toegevoegd, uitgebreid of gemoderniseerd worden. Denk aan onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, verbindingswegen, het openbaar vervoer en een goed ondernemersklimaat.

Bouw eerste 50 woningen in 2025
Het Dorpsakkoord is een schets in hoofdlijnen en dus nog niet erg concreet. Het voorziet onder andere in het realiseren van een versterkt “dorpshart” met deels nieuwe voorzieningen, zoals een sportfaciliteit en een plek voor dorpsevenementen. Investeringen in fietspaden, een verbindingsweg met het dorpshart en betere aansluitingen met openbaar vervoer moeten ervoor zorgen dat ook de bereikbaarheid van het dorp verbeterd wordt. Het Dorpsakkoord vermeldt ook, dat een “volwaardig station op fietsafstand” de leefbaarheid verbetert en dat de ontwikkelingen in Biezenmortel “het draagvlak voor een NS-station in Udenhout” kan vergroten. Met het creëren van aantrekkelijke wandelroutes hoopt men ondernemers uit de recreatie- en toerismesector aan te trekken. De huidige basisschool wordt getransformeerd tot een kindcentrum met buitenschoolse opvang. Het is de bedoeling dat Biezenmortel in 2040 zo’n 600 woningen meer heeft dan nu. Die uitbreiding zal gefaseerd gaan. Veel huidige inwoners vinden het belangrijk, dat de veranderingen geleidelijk gaan. In 2025 zal met de bouw van de eerste 50 woningen gestart worden. Vóór 2030 moeten er 300 nieuwbouwwoningen gerealiseerd zijn. Voor een deel van die nieuwe woningen krijgen mensen met een economische of maatschappelijke binding met Biezenmortel een voorrangspositie.

Bewoners hebben zelf meegedacht
Het Dorpsakkoord Biezenmortel is gebaseerd op verschillende initiatieven en inzichten. Op de eerste plaats op de dorpsvisie, opgesteld door de Coöperatie Biezenmortel samen met de inwoners. Daarnaast lag er een onderzoek naar de mogelijkheden om de maatschappelijke voorzieningen in Biezenmortel te versterken. Tot slot zijn ook plannen van particuliere grondeigenaren betrokken bij de totstandkoming van het uiteindelijke dorpsakkoord. Het document werd ondertekend door dorpswethouder Maarten van Asten, ontwikkelaars Janssen de Jong projectontwikkeling, Synchroon en Van Wijnen, Coöperatie Biezenmortel, de Beukenhof en stichting De Gemeenschap (De Vorselaer).
De tekst van het akkoord is op grote posters afgedrukt en tentoongesteld in De Vorselaer, waar het tijdens openingsuren te bekijken is. Ook staan er borden waarop bezoekers hun reacties en ideeën kunnen achterlaten. Het Dorpsakkoord Biezenmortel is ook te vinden op de site van de gemeente via deze link: https://www.tilburg.nl/gemeente/gebiedsontwikkeling/biezenmortel/


Tekst en foto’s: Henny Schilders, De Wegwijzer

Hoe gaat het met de asielzoekers in Beukenhof?

Michelle Bosmans is nogmaals geraakt als ze terugdenkt aan de blijdschap op het gezicht van een Syrische jongere toen zij hem een Nederlandse vlag gaf. Tijdens een rondleiding samen met haar dochter liet deze jongen zijn kamer zien waar hij een Syrische vlag had hangen. Hij vertelde dat hij heel graag een Nederlandse vlag daarnaast wilde hebben. Die heeft Michelle hem later een gebracht. Zo blij! Michelle ziet het nog zo voor zich.

Voetballen
Als de tegenstanders in de competitie JO17 tegen VCB spelen zijn ze soms zeer verrast over het team wat zij tegen zich krijgen. Niks blonde tieners met Brabants dialect, maar jongere Syriërs of Eritreeërs die vaak pas sinds enkele maanden voetballen. Dan spelen ze tegen het team samengesteld uit jongere asielzoekers van Beukenhof. Een team van 20 jonge jongens die iedere week tweemaal trainen en competitie spelen en daar ook de hele week naar uitkijken. Mark van Iersel van VCB vertelt dat voetballen écht bij hen leeft en heel belangrijk is voor hen. Ze zijn super enthousiast en dat voor een team waar, totdat ze bij VCB kwamen, pas één van hen ooit op een voetbalveld had gestaan.

Hoe zou het gaan?
Ruim een half jaar geleden kwamen zo’n 45 jongeren tussen 14-18 jaar in Beukenhof wonen. Jongeren die vanuit een oorlogsgebied gevlucht zijn en daarom ook perspectief hebben op een verblijfsvergunning. Er was best wel huiver in Biezenmortel wat het zou betekenen als zo’n relatief grote groep jongeren in zo’n kleine plaats zou komen, waar verder ook niet veel vertier is. Toegezegd was dat er goede begeleiding zou zijn en dat er zeker een goed programma voor hen zou komen.

En hoe gaat het nu?
Het gaat heel goed. Iedereen die ik gesproken heb vertelt dat er geen enkele overlast is. Dat ze allemaal heel aardig en vriendelijk zijn, proberen contact te maken in zo goed mogelijk Nederlands.
Sterk huis zorgt voor de begeleiding en dat doen ze goed! Er is altijd begeleiding voor de groep, overdag en ’s nachts. Begeleiding hebben ze ook op individueel niveau.

Alleen zijn in een vreemd land. Veel van hen weten niet wat er met hun familie is gebeurd en hoe het daarmee gaat. Gaan ze die ooit nog zien, leven zij nog? Anderen hebben wel contact, maar missen ouders, broers en zussen.
Ze leven ineens met ruim 40 anderen die in hetzelfde schuitje zitten en moeten proberen een nieuw leven op te bouwen. En dan is natuurlijk ook de spanning rondom de asielprocedures. Kortom: veel stress voor jongeren die ze eigenlijk niet op deze leeftijd zouden moeten hebben.

De jongens hebben een druk programma. Zij hebben vijf dagen school. Ze krijgen Nederlandse taal, op drie niveaus, Engels, rekenen, digitale vaardigheden, burgerschap en sporten. De begeleiders proberen te bereiken dat ze zo snel mogelijk kennis maken met de Nederlandse gewoonten, het leefritme van Nederlanders. Taal is daarbij heel belangrijk want dat geeft hen ook de gelegenheid om geleidelijk meer verbinding te krijgen met Nederlandse jongeren.

Wekelijks krijgen ze ook zwemles in Tilburg. Voor verschillende van de jongeren is dat heel spannend. Water staat gelijk met angst en gevaar. Veel van hen zijn in gammele bootjes gevlucht. Water roept veel negatieve associaties bij hen op en dat overwinnen is zwaar.

Pop-up restaurant
In het leven in de groep proberen ze steeds zelfstandiger te worden, onder andere op het terrein van boodschappen doen en koken. Ze koken zo goed dat ze in april een pop-up restaurant hebben georganiseerd voor inwoners in Biezenmortel.
De jongeren hebben toen een drie gangen maaltijd verzorgd. Michelle Bosmans die dit mee ondersteunde vertelde dat dit binnen twee dagen vol zat met de reserveringen en er nu al een wachtlijst is voor de volgende keer. Helma Mallens was een van de gelukkigen die op tijd was met reserveren. Zij vertelt dat het voortreffelijk georganiseerd was. Alle jongeren in hetzelfde T-shirt, iedereen werd heel gastvrij benaderd. Omdat gerechten ook deels met de hand worden gegeten, werd bij iedereen met behulp van een zilveren kan en schaal de handen gewassen. Men voelde zich zeer welkom en het eten was heerlijk. Kip, spinazie, rijst, ingrediënten die we als Nederlanders kennen, maar dan heel anders klaargemaakt vanuit de Eritrese en Syrische keuken. Helma zegt dat het hartverwarmends was te merken dat de jongens als één familie overkwam.

Michelle Bosmans die het pop-up restaurant mee ondersteund heeft, met name de reserveringen, vertelt dat gekeken wordt op welke manier zij nog meer verbinding kunnen krijgen met jongeren in Biezenmortel. Samen met de jongerenorganisatie wordt gekeken of er een. Inloop bij het scouting gebouw kan komen. Dat gebouw heeft scouting ook beschikbaar gesteld voor activiteiten.

Biezenmortel weet nog niet hoe het verder gaat, maar iedereen is het over een ding eens: Het gaat heel goed en er is geen overlast.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de wegwijzer
Foto’s: Sterk Huis

Sinterklaas in Biezenmortel

Afgelopen vrijdagmiddag was Sinterklaas in Biezenmortel met een aantal Pieten. Naast hoofdpiet was daar Feestpiet en Hieperdepiet. Helaas had Feestpiet vergeten te zorgen voor een stoel  voor Sinterklaas en voor de uitnodiging voor Sinterklaas zelf. Ze moesten dus voor een oplossing zorgen. Terwijl Feestpiet een pietenpolonaise met alle kinderen deed, had Hieperdepiet zich verkleed als Sinterklaas. Maar de 120 kinderen die op dit sinterklaasfeest waren trapten daar niet in. Toen kwam Sinterklaas zelf binnen want hij weet van alle sinterklaasfeesten. Toen kon het feest echt beginnen.
Meneer John leidde een quiz waarbij er een team was van Sinterklaas en een team van Feestpiet. Kinderen konden meedoen met een van de twee teams. Met een klap op een knop kon Sinterklaas of Feestpiet laten zien dat ze het antwoord wisten. Er waren zes ronden in de quiz. Een ronde met vragen over het Sinterklaas journaal, enkele ronden met muziekvragen en een ronde met papa Olaf en mama Marieke die een smaaktest moesten doen met pepernoten, kruidnoten en chocola. Spannend was het wel omdat voor de laatste ronde Feestpiet vóór kwam te liggen. Beloofd was dat alle kinderen van het winnende team een verrassing zouden krijgen. Veel kinderen wisselden nog snel van team om bij het winnende team te horen, maar…. in de laatste ronde maakte Sinterklaas de achterstand goed en won hij de quiz. Als winnaar vertelde hij dat álle kinderen een verrassing zouden krijgen. Ieder kind dat met Sinterklaas op de foto wilde, of een hand of tekening wilde geven kon dit daarna doen.

Het was een feestelijk gebeuren met zoveel, verklede, kinderen, vrolijke pieten en een Sinterklaas met een verrassing voor iedereen. Deze geweldige middag was voor de eerste keer op deze manier
georganiseerd door vier vriendinnen vanuit de Stichting Jeugdactiviteiten Biezenmortel. Gezien alle enthousiaste reacties zal het voor hun een stimulans zijn om het niet de laatste keer te laten zijn.

 

 

 

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

De Toost

Op 18 november jl. werd in de culturele serie activiteiten van De Culturele Steenoven een programma gebracht onder de titel “De Toost”.
’t Plein in Udenhout is de plaats waar artiesten uit Biezenmortel en Udenhout gezamenlijk een vermakelijk programma brachten. Vooraf werd geschreven dat het een programma over, met en voor elkaar zou zijn. Een avond om samen te genieten van een gevarieerd programma van spot, zang, muziek en vooral een heel gezellig samenzijn onder het genot van welkomst kopje koffie of thee met lokale lekkernij. Later op de avond tijd om een ander glas met elkaar te heffen maakt het programma compleet.
Centraal in het programma staat een loterij waarbij lotjes verkocht werden tegen één consumptiemunt en waarmee je de hele avond prijzen kan winnen en wat later blijkt een deelname aan de quiz. 
De zaal is verdeeld in een Udenhout en Biezenmortel kant wat symbool staat voor de periode dat de dorpen gescheiden werden van elkaar onder verschillende gemeente besturen alvorens op 1 januari 2021 weer te worden samengevoegd. Dit thema vinden we ook terug in de quiz die gehouden wordt door lotjes te trekken vanuit het ene deel van de zaal tegen het andere deel. De strijd tussen de dan gekozen dorpsvertegenwoordigers gaat over weetjes van de beiden dorpen. Zo leren we bijvoorbeeld dat Café ‘t Gommelen in hetzelfde jaar (1832) zijn oorsprong vond als Café ’t Centrum. 
Muzikaal worden we vermaakt door Feestzanger Richard uit Biezenmortel die een hoog carnavalsgehalte aan repertoire brengt. Het hoogtepunt van de avond wordt verzorgd door Tonpraoters
Ronald Maas en Fonske van der Lee. Zij brengen streekcultuur op zeer vermakelijke wijze, waarbij vooral de lokale dorpelingen op een voorzichtige manier op de hak genomen worden. De tonnepraot wordt gedaan in de mand van de ballonvaart waarbij Ronald en Fonske doen of ze een tochtje maken boven beide dorpen.
Het tweede muzikale intermezzo wordt verzorgd door Udenhouter Niels van Kollenburg die de hele zaal meekrijgt als hij “Delilah” van Tom Jones vertolkt op zijn eigen wijze. Dat hij de diepe krachtige stem van Jones niet heeft speelt geen enkele rol in de feestvreugde.
Direct daarna volgt de uitreiking van de hoofdprijs van de loterij waarbij een winnaar uit Udenhout en een uit Biezenmortel samen de ballonvaart mogen gaan maken. De hele avond wordt op vakkundige wijze gepresenteerd door Pieter Michielsen en Frans van Gestel. Zij weten bij de loterij/tombola en quiz natuurlijk vele dorpsgenoten bij naam te noemen. De tweehonderdvijftig bezoekers kunnen tegen middernacht terugkijken op een avond vol volksvermaak die goed verzorgd werd door het ’t Plein met drankjes tegen een zeer schappelijke prijs en gratis lekkernijen die
in beiden dorpen hun oorsprong kennen. Als tegen het middernachtelijk uur veel bezoekers huiswaarts gaan zijn de Dj’s John Otten en Jeroen Nolte nog even aan zet om het feestje nog even voort te zetten.

Tekst en foto’s : Joost Festen, de Wegwijzer

Onderhoud fietspaden Biezenmortelsestraat

De gemeente Tilburg start maandag 12 september met de werkzaamheden aan de fietspaden langs de Biezenmortelsestraat, tussen de Gommelsestraat en de Runsvoort. De fietspaden krijgen een nieuwe toplaag (asfalt) waardoor de wortelbeschadiging wordt beperkt om de levensduur en de kwaliteit van de bomen te behouden. Zo kan er weer comfortabel worden gefietst. Bij de jonge bomen langs de fietspaden plaatst de gemeente wortelschermen om de wortelopdruk in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Er worden ook de nodige reparaties uitgevoerd aan de rijbaan. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 oktober 2022.

Aannemer Van Kessel bestraat in overleg de inritten wanneer dat nodig is, zodat deze weer goed aansluiten op de fietspaden. Het ontwerp vindt u op www.tilburg.nl/biezenmortelsestraat.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Biezenmortelsestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de rijksweg N65. De straat blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer en fietsers. Voor de fietsers is een apart vak ingericht op de rijbaan.

Route bus (lijn 239 en 639)
Vanwege de werkzaamheden kan de bus (lijn 239 en 639) niet zijn gebruikelijke route door de Biezenmortelsestraat rijden. De haltes in de Biezenmortelsestraat zijn daarom tijdelijk niet in gebruik. Meer informatie over deze omleiding vindt u op de site www.arriva.nl/omleidingen (kies regio Noord-Brabant en de betreffende buslijn).

Veiligheid
Wilt u met het oog op veiligheid zoveel mogelijk buiten ons werkvak en buiten het draaibereik van machines blijven? Maak oogcontact met de chauffeur en/of machinist. De situatie in een werkvak wijzigt vaak. Hier moet u rekening mee houden zodat bij het bepalen van het weg- en het verkeersgedrag hier rekening mee dient te worden gehouden.

Meer informatie
Meer informatie over wegwerkzaamheden in de gemeente Tilburg vindt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Nieuw “BRUIST” knalt er tegen aan

Raadsel: Het heet “BRUIST” en het knalt in Biezenmortel. Nee; dat is niet “Biezenmortel Bruist”, want die naam bestaat niet meer. De nieuwe naam is “Bruist”. René Broeders, de voorzitter van het evenement, legt het me uit. “We hebben de opzet flink vernieuwd”, zegt hij, “Onder andere willen we in de nieuwe naam tot uitdrukking brengen dat de festiviteiten niet alleen voor de mensen uit Biezenmortel zijn bedoeld, maar voor iedereen die zich ertoe aangetrokken voelt”. Een andere vernieuwing is, dat “Bruist” een nieuw logo heeft.
Meer dan 60 jaar heette het evenement “Biezenmortelse Dag”. Dat wàs ook steeds één dag; een zondag in het begin van september. Vanaf 2012 kwam de zaterdag erbij en werd de naam “Biezenmortel Bruist”. En nu, 10 jaar later, zal er een compleet feestweekend bruisen; vanaf vrijdagavond t/m zondag. Het “Bruist” dus op 2, 3 èn 4 september.
De festiviteiten hebben per dag een sterk verschillend karakter. De nieuwe vrijdag wordt een “uitlopende vrijdagmiddagborrel”. “Uitlopend” wil zeggen dat om 17.00 uur wordt begonnen met de borrel, die vervolgens duurt tot 23.00 uur. De activiteit is op uitnodiging en vooral de vele trouwe sponsors van “Bruist” zullen in de watten worden gelegd. “Want zonder  sponsors is een festiviteit als “Bruist” niet mogelijk”, betoogt voorzitter René. Er zullen op die vrijdag 280 mensen aanwezig zijn. Ze kunnen allemaal aan tafels zitten, waar men o.a.  tegen een gering bedrag een rijk gevulde borrelplank kan nuttigen.
Op zaterdagavond is het, zoals elk jaar, stevig feest in de feesttent. O.a. een DeeJay staat er garant voor dat de ongeveer 800 bezoekers een top-avond zullen hebben. “Ongeveer de helft van die bezoekers is overigens afkomstig uit de plaatsen rond Biezenmortel”, weet René mij te vertellen.
Op zondag (tot 18.00 uur) komen er héél veel mensen naar de tent. Dan vindt de traditionele familiedag plaats. Er zijn dan bijvoorbeeld allerlei spelletjes voor kinderen en… voor de LAATSTE keer in het bestaan van “Bruist” vindt er een koekloterij plaats. Om een peperkoek te winnen zal men in de toekomst dus de kermis in Udenhout moeten bezoeken. Op zondag
lopen nogal wat bezoekers meerdere keren de feesttent binnen; de ene keer komen ze met opa en oma; vervolgens met de kinderen en tot slot pakken ze nog een afzakkertje met de vrienden. 
Er kunnen nòg meer vernieuwingen worden gemeld: Zo zullen in de tent nieuwe “bannerdoeken” hangen met daarop het nieuwe logo. Ook komt er een fraaie “shelter”-tent” op het
midden-terrein. (Dat is in dit geval een luxe overkapping). Er zullen voorts ook actuele foto’s worden tentoongesteld van het huidige “Bruist”. Kortom: volop nieuwe uitstraling en vitaliteit. De organisatoren die de 9 commissies bemensen (elke commissie heeft zijn eigen aandachtsgebied ten faveure van het tot stand brengen van “Bruist”) mogen trots zijn op dit prachtige  evenement.
Tot slot: Waar is het te doen? Zoals steeds staat de tent bij de rotonde ter hoogte van Biezenmortelsestraat 14 (ook bekend als “Hultenhof”). “De Wegwijzer” wenst “Bruist” en allen die dit
spektakel bezoeken veel plezier toe.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto: ‘Bruist’

Camping de Plu, een begrip in Biezenmortel

Ook dit jaar weer is het terrein van Scouting de Paraplu omgetoverd tot een vrolijke camping. Een camping die in het teken staat van het goede Brabantse Leven, met alle gezelligheid en aankleding van dien. Meerdere tenten, een prachtige Pipo wagen, trampolines, kleine kinderbadjes en een prachtig overdekt zwembad. Maar ook vrolijke bloemen en wapperende  vlaggetjes in de Brabantse rood- witte kleuren. Dit alles vormt het uitnodigende decor voor het scouting kamp in de eerste week en de Kindervakantieweek in de laatste week van de zomervakantie. Maar ook in de tussenliggende weken is Camping de Plu geopend. Kinderen met een binding in Biezenmortel zijn in deze weken voor 1 euro van 10.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom om te komen spelen en te zwemmen. Voor gezellig dieren knuffelen staan de grote knuffelhonden en rondlopende pony garant. Bezoekers van Dagopvang Biezonder genieten in deze tussenliggende weken op maandag en dinsdag ook mee van het campingleven. En zijn daar maar wat blij mee!

Drijvende kracht achter dit hele festijn zijn Michelle Bosmans en haar dochter Romi. Voor het tiende jaar tuigen zij de camping op, ieder jaar met een ander thema. Zwervers, opa’s en oma’s, Hollanders, cowboys en indianen, te veel om op te noemen, allemaal zijn ze al een keer welkom geweest op Camping de Plu. En dit jaar is het dus de beurt aan de Brabanders. Tijdens het scoutingkamp blijven de deelnemers in de tenten slapen en tijdens de Kindervakantieweek mag iedere avond een deel van de kinderen op de camping overnachten.
Gelukkig worden Michelle en Romi in deze weken bijgestaan door vrijwilligers (ook uit het Voortgezet Onderwijs) bij het begeleiden van de grote groep kinderen. Ongeveer driekwart van de schoolkinderen uit Biezenmortel neemt deel. Vandaar dat Michelle en Romi medewerking hebben van de school en bedrijven in Biezenmortel. Ook de Rabobank Clubactie levert een mooie bijdrage op. Camping de Plu heeft een grote gunfactor in Biezenmortel. En dat is niet voor niets.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

100 jarig lustrum gevierd in Biezenmortel

Basisschool Franciscus bestaat 100 jaar. Woensdagochtend werd dit lustrum officieel geopend door burgemeester Van de Wetering, bestuurder Marianne van Wegberg en vervangend directeur Maikel de la Cousine.  

Met een teletijdmachine gingen de leerlingen fictief terug in de tijd, terug naar de tijd van honderd jaar geleden. Leerlingen Liz en Femme draaiden de wijzers van de klok terug. Vijf leerlingen, in een andere personage sprongen uit de tijdmachine. Burgemeester Verbunt, schoolopzienster Mej Jansen, Pater Vicaris,  hoofdonderwijzer Van Iersel en een van de eerste leerlingen Pietje van Geel. Nadat ze zich voorgesteld hadden, kwamen alle leerlingen naar voren om het schoollied samen te zingen.  

Voor het 100 jarig bestaan is er een uitgebreide tentoonstelling ingericht. Niet alleen voor inwoners van Biezenmortel, oud-leerlingen of betrokkenen, maar ook voor iedereen die interesse heeft in het basisonderwijs. De tentoonstelling is op zaterdagen en zondagen 28 en 29 mei, 18 en 19 juni en 2 en 3 juli geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.