Berichten

“De maatschappij verandert snel en je moet mee”

Wegwijs op de computer, Klik en Tik cursus in de bibliotheek
Dat geldt voor heel veel dingen, maar zeker ook voor het gebruik van de computer. Een afspraak maken bij de Gemeente, opzoeken hoe laat de trein gaat, een mail versturen etc. Voor mensen, die nog niet digitaal vaardig zijn, is er de Klik en Tik cursus in de Bibliotheek.

Vrijwilligers Theo van Duppen en Toon Robben begeleiden iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur een groepje mensen, die individueel en in eigen tempo vertrouwd raken met het gebruik van de computer. Zij doen dat via het landelijk gebruikte programma Oefenen.nl. Door in meerdere modules opdrachten uit te voeren, maken zij kennis met de digitale wereld in een veilige omgeving. “Ik durfde eerst niet te werken op de computer, want ik stuurde alles in de war” vertelt een van de deelnemers. Theo vertelt dat mensen vertrouwen krijgen in het gebruik van de computer en minder afhankelijk zijn van hun partner of kinderen. “Als mijn partner wegvalt zit ik met de handen in het haar”. “De kinderen zijn veel te snel om mij alles goed uit te leggen”. Dat maakt het vrijwilligerswerk van Theo en Toon zo dankbaar. “Het is mooi om te zien dat cursisten steeds nieuwsgieriger worden en steeds meer willen weten en kunnen. Er gaat een wereld voor hen open”. Sommige cursisten hebben alle modules van Oefenen.nl al snel doorgewerkt, anderen doen er langer over. Deelnemers mogen op hun eigen tempo oefenen, zonder dat er een aantal lessen aan vast zitten. Er wordt gewerkt op een laptop van de bieb, maar een deelnemer kan ook de laptop van thuis meebrengen.

“Een cursist had altijd hoofdpijn bij het begin van de cursus”, vertelt Theo. “Nu heeft ze de angst overwonnen en kan zelfstandig zoeken op het internet. Een andere deelnemer reisde nooit met het OV. Ze wist niet hoe ze via 9292 haar reis kon uitzoeken. Nu reist ze zelfstandig met de trein naar haar zus”. Mooie succesverhalen.

Theo hoopt in de nabije toekomst te kunnen starten met een vervolgcursus “Digisterker”, waarin deelnemers leren hoe overheidszaken te regelen via DigiD. In de bibliotheek in Oisterwijk is al een start gemaakt met een inloopspreekuur, waar mensen terecht kunnen met digitale vragen. Maar dat is in Udenhout nog even toekomstmuziek.

Wanneer u niet helemaal wegwijs bent in het gebruik van de computer, loop dan eens op woensdagochtend binnen in de bibliotheek. Opgave voor de Klik en Tik cursus kan ook telefonisch of mondeling bij een bibliotheek medewerker. U kunt er uw voordeel mee doen!

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer.

Peutervoorleeshalfuurtje in de bieb: een feestje

Langzaam stroomt het voorleeshoekje in de bieb vol met peutertjes, mama’s en oma’s met kinderwagens en een enkele papa en opa. De bieb vult zich met kinderstemmetjes en trappelende kindervoetjes.

Buiten is het droog tussen de buien door, binnen zijn de herfstblaadjes al neer gedwarreld rond de voorleesstoel van Jolanda Hendriks. Zij leest deze ochtend heel toepasselijk het verhaal voor van “Karel in de herfst”. Daarbij nodigt ze de kleintjes uit om mee te praten over alles wat de herfst zo mooi maakt: gekleurde blaadjes, wind, regen, eikeltjes, kastanjes, paddenstoelen en egeltjes en eekhoorntjes, die hun wintervoorraad aanleggen. Het voorleeshalfuurtje wordt afgesloten met een liedje over de herfst en alle kinderen krijgen een mooie kleurplaat en een snoepje.

Maar de bieb stroomt niet meteen leeg. Peuters en mama’s blijven nog even snuffelen in de vele bakken met voorlees-prentenboeken en tussendoor wordt ook nog samen gespeeld en bijgepraat. Een heerlijke ontmoeting tussen kinderen en (groot)ouders.

De bibliotheek heeft, behalve het stimuleren van (voor)lezen en het beschikbaar stellen van kennis en informatie door het uitlenen van boeken, ook meer en meer een maatschappelijke functie gekregen als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Het dorpsloket vindt hier een plek, maar ook talrijke cursussen, die bijdragen aan ontwikkeling en educatie. Een mooie aanvulling op de taak van de bibliotheek.


Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

25 jaar Bibliotheek Udenhout op het Tongerloplein

Mijn eerste herinnering aan de bibliotheek zijn de akelige trappen in de toren van de brandweerkazerne. Metalen trappen met gaatjes en die een aantal boven elkaar. Ik vond ze doodeng. Toch ging ik er, als ongeveer zevenjarige, wekelijks naar toe om boeken te halen. En nog steeds ben ik lid van de bibliotheek.

Lange historie
Zaterdag 17 juni is gevierd dat de bibliotheek 25 jaar op het Tongerloplein is gevestigd. Lia Clement-Verhoeven, van erfgoedcentrum ’t Schoor, vertelde over de geschiedenis van de bibliotheek. Deze heeft een langere historie dan je zou verwachten in zo’n relatief klein plattelandsdorp. Een enthousiaste meester Paulus Borsten, die als 34-jarige leerkracht in Udenhout werkte, startte in 1867 een schoolbibliotheek. Deze bevond zich in wat nu het achterste gedeelte van het Raadhuis is. Pastoor Petrus van Eijl richtte in 1904 de eerste openbare bibliotheek op. Ongetwijfeld met een collectie boeken die paste binnen de katholieke geloofsleer. Na de tweede wereldoorlog nam de gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid van de bibliotheken op zich en werd de stichting Openbare Bibliotheek Udenhout in 1963 in het leven geroepen. De bibliotheek werd achtereenvolgens gevestigd in het parochiehuis, Kreitenmolenstraat 5, op de verdieping van de brandweerkazerne (met die akelige trap) en op de hoek Zeshoevenstraat/Tuinstraat. (zie foto) Dit tot de nieuwbouw aan het Tongerloplein.

De veranderende rol van de bibliotheek
Herman Horst, directeur van De Bibliotheek Midden-Brabant vertelde over de veranderende rol van de bibliotheek. Van oudsher heeft de bibliotheek een rol gehad bij het vergroten van kennis voor mensen en op die manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De laatste decennia is de klassieke functie: het uitlenen van boeken en tijdschriften danig afgenomen. In de crisistijd in 2008 kwam daardoor ook de discussie op tafel: moeten er nog wel bibliotheken zijn? Dat dwong de bibliotheken zich te richten op de toegevoegde waarde voor de toekomst. En die is er. Het is een organisatie geworden die in samenwerking met anderen een bijdrage levert aan drie grote maatschappelijke vraagstukken: Bijdragen aan een geletterde samenleving, de digitale samenleving en een leven lang leren en ontwikkelen.

Door veel meer programmatisch te werken in projecten met anderen, workshops te geven, ruimt te bieden voor anderen zoals Loket-U, digitaal infopunt en de stadswinkel van de gemeente Tilburg is zij een belangrijk ontmoetingspunt waar mensen met vele vragen de weg gewezen wordt. Niet alleen meer in welk boek men iets kan vinden, maar ook de weg in de digitale wereld.

Wethouder van Asten feliciteerde de bibliotheek met haar jubileum en benadrukte nogmaals dat zowel in het verleden als nu de vestiging Udenhout nooit ter discussie heeft gestaan.

Omlijsting
De bijeenkomst werd omlijst met de muziek “Classic meets pop” uitgevoerde door Fabienne en Jeroen uit Berkel-Enschot. Daarnaast was het scriptorium aanwezig waar men, net als de afgelopen dagen, mee kon doen om het eigen handschrift digitaal te maken. Pieternel Thijssen, manager programmering bracht een toost uit en bedankte alle medewerkers.

De Wegwijzer feliciteert de bibliotheek met haar jubileum en wenst haar succes met alle toekomstige ontwikkelingen.


Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer

Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer
Erfgoedcentrum ‘t Schoor

Mini-bibliotheken in Udenhout en Biezenmortel

Sinds een aantal jaren kun je in allerlei plaatsen in ons land boekenkastjes of mini-bibliotheekjes aantreffen. Ze staan meestal in voortuinen. Ook in  Udenhout en in Biezenmortel zijn ze te vinden. De bedoeling is, dat je gratis een boek meeneemt en dat je er dan een ander boek voor terug zet. Zo kun je allerlei interessante leeswaar tegen komen en raak je van je oude zooi af. En die kan voor anderen weer bijzonder zijn.
Ik ben eens gaan kijken waar in Udenhout en Biezenmortel deze boekenkastjes te vinden zijn. Hier volgen de adressen in Udenhout: Wilgenlaan 18; Heidestraat 30; Berkelseweg c.q. Udenhoutseweg 15 (schuin t.o. “De Stoofpot”); Bereklauw 36; Slimstraat (voor “Parochiecentrum Johannes XXIII”, naast kerk); Kreitenmolenstraat 101; Groenvelde 18; Reyakker 10.
Ook in Biezenmortel staan er twee: Biezenmortelsestraat 12 en op “Landpark Assisië” (t.o. lokaal 12 oftewel het restaurantje staat bij “De Snuffelhal” nog een flinke minibibliotheek).
De meeste van deze boekenkastjes vallen onder het Oisterwijkse initiatief “De Boekenhopper”. Deze kastjes zijn allemaal vervaardigd op Landpark Assisië, waar ze degelijk en duurzaam in elkaar worden gezet en worden geschilderd door bewoners van het landpark onder leiding van vrijwilliger Hans van Rooij. 
Maar er staan ook kastjes in Udenhout die daar zijn gekomen omdat iemand het gewoon leuk vond om zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo  timmerden sommige mensen hun kastje naar eigen ontwerp en zetten dat in hun voortuin.
Ik sprak met Mia van Ingen, Reyakker 10. Ze nam zelf het initiatief om met “De Boekenhopper” in contact te komen. Mia werkt voor Prisma en vroeg een van haar cliënten, die mooi kan schilderen, om haar mini-bieb te verfraaien. Mevr. van Ingen heeft plezier in haar boekenkastje en ziet er ook de toegevoegde waarde van in.  “Er wordt veel gebruik gemaakt van mijn bibliotheekje”, zegt ze, “Er worden veel boeken uitgehaald en ingestopt. Momenteel heb ik zelfs overschot aan boeken, die voorlopig liggen te wachten in een paar kratten. Ze komen hier soms zelfs met de auto boeken halen”.
Naast de tien boven genoemde mini-bibliotheken, is er natuurlijk ook onze officiële bibliotheek aan het Tongerloplein. Mini of maxi… de doelstelling is hetzelfde. Mensen uitnodigen om te lezen. Een van de leukste bezigheden in het leven ! Wilt u het aan De Wegwijzer melden als ik per ongeluk een kastje vergeten ben. Dat wordt dan in een volgend nummer van dit blad goedgemaakt.

Tekst: Jan de Kort, De Wegwijzer.
Foto: Henny Schilders, De Wegwijzer.

Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek

“Maar eerst ving ik een monster”

Voorlezen en prentenboeken voor baby’s, peuters en kleuters, dat is waar het om draaide tijdens de Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5 februari in de bibliotheek. De Nationale Voorleesdagen hebben als doel om het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet  kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en geeft plezier. Zo worden kleine kinderen later grote enthousiaste lezers. Goed kunnen lezen helpt ook mee om mee te kunnen in de maatschappij.
Marieke Vermeer van Bibliotheek Midden Brabant vertelt dat uit een Cubiss Doelgroepen Analyse voor Brabant en Limburg naar voren gekomen is dat de geletterdheid in Udenhout wat minder is dan in vergelijkbare dorpen. Reden te meer om aandacht te besteden aan de Nationale Voorleesdagen. Een van de bijzondere activiteiten vond zaterdagmiddag 5 februari plaats: een leuke interactieve peuter/ kleuter voorstelling. Ruim 30 kinderen en hun ouders waren vol verwachting naar ’t Plein gekomen, waar Janine van het Oisterwijkse Jeugdtheater van Niks & Alles het bekroonde prentenboek “Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe Veldkamp naspeelde. Janine brengt fysiek theater, mooi om naar te kijken, fijn om naar te luisteren en heel leuk om zelf mee te doen. Ze nodigde de kinderen uit om samen met haar de monsters onder haar bed te vangen en vol enthousiasme zongen en speelden de kinderen mee als echte monstervangers. Na afloop las Janine het verhaal aan de kinderen voor.
Een hele mooie, plezierige en leerzame middag, een mooi initiatief van bibliotheek Udenhout.

Tekst: Nelleke Strater, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Bibliotheek start met nieuwe cursussen

Bibliotheek Midden-Brabant biedt verschillende cursussen aan voor jong en oud. Zo is met de start van het nieuwe cursusseizoen het aanbod uitgebreid voor mensen die graag willen leren hoe ze dingen op de computer kunnen doen. En wie graag een nieuwe taal leert, kan kiezen uit meer dan dertien cursussen. Ook voor het opdoen van nieuwe kennis op het gebied van cultuur, lifestyle en creatieve ontwikkeling kan iedereen bij de bibliotheek terecht. Zo is de bibliotheek de plek waar mensen hun leven lang kunnen blijven leren.

In februari start bijvoorbeeld de nieuwe cursus ‘Loop door de tijd: geschiedenis voor iedereen’. Deelnemers krijgen een overzicht van de belangrijkste veranderingen van 1900 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De cursus ‘Video’s maken en vloggen voor beginners’ start al eind januari. Speciaal voor ouderen start in maart een cursus die helpt om langer zelfredzaam te kunnen blijven. En in maart start ook de cursus Communiceren met Kinderen. 

Het totale aanbod cursussen is te vinden op www.bibliotheekmb.nl/leren

Voor leden van Bibliotheek Midden-Brabant geldt een korting van 5% op de cursussen op het gebied van taal en digitaal.

Kinderboekenweek in de Bibliotheek

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek met dit jaar als thema: Griezelen. Gruwelijk eng! In de Bibliotheek Udenhout is er weer van alles te doen gedurende deze week.

Op woensdag 4 oktober is er van 14.00 tot 16.00 uur een workshop Griezelrobot in de ruimte door Studio Droombeeld. Dit is voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. In deze workshop maken kinderen hun eigen griezelrobot, die echt kan bewegen. Hij gaat op avontuur in de ruimte en dit avontuur wordt vastgelegd op een filmpje. Het decor hiervoor mogen de kinderen zelf ontwerpen en schilderen. Op woensdag 11 oktober zal er van 14.00 tot 16.00 uur een workshop griezelverhalen schrijven en tekenen gegeven worden door schrijfster Esther van Lieshout en illustratrice Marieke Nelissen. Dit is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Ze vertellen alles over hun nieuwe spannende boek: Hex & Co – SOS Fabelwezens. Daarna geven we al hun schrijf- en tekengeheimen prijs. Esther leert de kinderen al hun zintuigen te gebruiken door het schrijven van een superspannende scene – in het donker! En Marieke laat zien hoe je griezelige schaduwen en schimmen tot leven kunt laten komen in een tekenworkshop.

Vind je het leuk om mee te doen? Kom dan gezellig naar de bibliotheek en meld je aan. De toegang is voor alle activiteiten gratis. Aanmelden kan ook per email,

Het was heerlijk toeven bij het Kasteelfeest 2017

Je krijgt wat je verdient en wij profiteren daar graag van mee…

Op zondag 11 juni heeft op het terrein van Kasteel de Strijdhoef weer een kasteelfeest plaats gevonden. Het was inmiddels al weer 6 jaar geleden dat er kasteelfeesten gehouden werden. De 175ste verjaardag van de plaatselijke harmonie MVC was echter een goede reden om het draaiboek weer eens uit de kast te halen.

Na maanden van voorbereidingen en dagen van opbouwen was het zondag 09:30 uur dat de eerste deelnemers aan het kasteelontbijt zich melden bij De Strijdhoef. Begeleid door passende muzikale ondersteuning van een ‘jazzy’ trio, werd het ontbijt geserveerd, dat door de Duinboeren uit de directe omgeving was samengesteld.

Om 11:00 uur werd het Kasteelfeest officieel geopend door de kasteelheer Arthur Leijten waarna de harmonie de muzikale aftrap verzorgden. Meteen vanaf het begin was het terrein goed gevuld bezoekers die kwamen genieten van de muziek, dans en kunstmarkt en kunstprojecten die speciaal voor dit kasteelfeest zijn gemaakt.

De bibliotheek die van het theehuisje een gezellige voorleeshoek gemaakt hebben en waar je een workshop kon volgen. De twee Udenhoutse gilde hadden een schietbaan opgesteld waar jong en oud met de kruisboog en/of het geweer mochten proberen de roos te raken. Bas Ceulemans die de kinderen een linosnede liet maken en fotoclub Focus die de kinderen in ‘kasteelkleding’ op de foto vast gelegd hebben. Voor de kinderen was er dus genoeg te beleven terwijl de ouders een plaatsje hadden gezocht in de zon op het terras om van daar te genieten van het gevarieerde programma dat verdeeld over twee podia de gehele dag vulden.

Muziek en dans

Naast de drie orkesten van de harmonie, stonden het Factorium, de Liederenkring, AnneThé, Nostalgia, ‘t Akkedeert, Andantino en een presentatie door ‘t Schoor op het programma. Zonder één van deze deelnemers tekort te willen doen, wil ik er graag de dans van ‘t Akkedeert samen met de kinderen van het Factorium en de kinderen die voor het grootste gedeelte verscholen achter hun muziekstandaard hun ingestudeerde nummers speelden, toch even extra vernoemen.

Kunst

De gehele dag door werd de kunstmarkt goed bezocht. De deelnemers aan de kunstmarkt waren;
Stichting De Brand, Kunstenaarsgroep 511, Saskia van Haeren, Frank van der Loo, Leo Heerkens, Paul Funcken, Tommy van der Loo, Astrid Roon- de Wit, Marianne Geurts, Chantal Vorstenbosch, Liesbeth Das en Will Clijssen.

Vanaf een mooie strategische positie op het terrein overzag onze Udenhoutse Reus dat het allemaal goed verliep en dat de ruim 1000 bezoekers met volle teugen genoten van deze mooie dag op één van de mooiste plekjes in Udenhout.

Toen na de slotact, ‘Pianobar Ontour’ het kasteelfeest was afgelopen werd veelvuldig de vraag gesteld of er volgend jaar weer een kasteelfeest gehouden zou worden…. Dat dit volgend jaar niet het geval is kan ik wel met een ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ zeggen, maar dat dit niet het laatste kasteelfeest geweest is staat wat dat betreft ook als een paal boven water. Het is een té mooie locatie om niets mee te doen….
De raderen draaien dus alweer volop!!!

Dorpsraad ontvangt Kindermanifest van de leerlingen van groep 7 van BS Achthoeven.

Samen met Domien de wereld verbeteren!
“Wat wilt u dat er zo snel mogelijk verandert?” was de eerste vraag van Cyrill, een vlotte jongen uit groep 7 van basisschool Achthoeven. Zonder enige vorm van schroom was hij een enkel ogenblik daarvoor op het podium gestapt om zijn vraag luid en duidelijk te stellen aan Domien Verschuuren, radio-DJ van 3FM. Het had immers al lang genoeg geduurd voordat de BN’er op het podium verscheen, waar overigens de kinderen het minste last van schenen te hebben. Leuk om te zien hoe zij onbewust de balans zochten tussen een ‘uitje’ en het serieuze onderwerp waar een half uur over gesproken werd. Een heuse College Tour was er door de Bibliotheek Midden-Brabant georganiseerd, niet voor studenten maar voor kinderen. Kinderboekenschrijver Eus Roovers leidde alles in goede banen en vulde Domien’s antwoorden enkele keren aan.

Angelique de Kort van de bibliotheek was zichtbaar tevreden. Het was gelukt om Domien te strikken voor deze happening wat zeker bij de doelgroep zou aanslaan. “Ik heb al een selfie met hem” vertelde zij de kinderen en verplaatste zich hiermee in hun wereld. Maar de wereld van ons allemaal moet verbeteren en om daar stapje voor stapje iets aan te doen beantwoordde Domien de vragen van de leerlingen die zij tijdens de lessen op school formuleerden. ”Wat vindt u van pesten op scholen en bedrijven?”(Sarah), “Wat moeten wij aan de oorlog doen?”(Meel), “Bent u voor of tegen homo’s en lesbiënnes?”(Lizz). Allemaal vragen waar wij volwassenen het goede antwoord wel op weten, maar die kinderen nodig hebben om uiteindelijk zover te komen. Als Domien dan in zijn antwoord het voorval van de hand in hand wandelende mishandelde mannen erbij haalt, besef je ook als volwassene dat er inderdaad nog veel moet veranderen.

Natuurlijk was er ook ruimte voor grappige momenten. Op de vraag hoe Domien aan zijn mokkenverzameling kwam, antwoordde hij: “Ik heb wel een aantal mokken maar om dat nou een verzameling te noemen.. Weet je wat ik wel heb? Een wekkerverzameling! Toen ik vorig jaar de Ochtendshow op de radio ging doen, kreeg ik van veel vrienden een wekker cadeau. Ik heb er 8 dus om 4.00 uur opstaan is geen probleem!” Daarna wilden de kinderen nog wel meer weten over Domien. “Weten jullie wat een voice-over is? Dat doe ik ook, bijvoorbeeld bij ‘Je zal het maar hebben’, een televisieprogramma met Tim Hofman”.

Eus kondigt het laatste onderdeel van de middag aan op het moment dat we ontdekt hebben dat Domien Verschuuren oprecht bijdraagt aan een betere toekomst voor de jeugd. Op gepaste wijze gebruikt hij radio om jonge mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Het middelpunt van deze College Tour was hij met veel plezier. Als Anne Willems van de dorpsraad naar voren wordt geroepen door Eus, mag Domien op de achtergrond meekijken en zich mentaal voorbereiden op de vele handtekeningen en foto’s die er nog gaan komen. De beiden groepen 7 maakten een groot karton met daarop het Kindermanifest rijkelijk versierd in het midden. Anne neemt het in ontvangst en legt uit dat zij hier zeker iets mee gaat doen binnen de Tilburgse politiek. De kinderen worden bedankt voor hun medewerking, het is nu weer aan de volwassenen…

Schrijfatelier in de Bibliotheek Udenhout

Vind je het leuk om te schrijven, maar kom je nooit verder dan een (kort) verhaal of gedicht. De Bibliotheek Midden-Brabant stimuleert en ondersteunt schrijvers die zichzelf willen ontwikkelen. In het nieuw op te richten Schrijfatelier ontmoeten schrijvers elkaar en is ruimte om feedback te geven op elkaars werk.

In juni gaat het Schrijfatelier van start in de Bibliotheek Udenhout. De bibliotheek biedt ruimte aan mensen die graag samen schrijven en elkaar feedback willen geven op hun werk. Het doel is dat de schrijvers wekelijks in een inspirerende omgeving samenwerken en elkaar verder brengen naar de uitvoering van hun droom: een eigen boek. Voor €2,50 per bijeenkomst ben je verzekerd van een schrijfplek, koffie en thee en professionele begeleiding.

Heb je zin om andere schrijvers te ontmoeten en feedback te geven op elkaars werk? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst op maandagavond 6 juni in de Bibliotheek Udenhout. Aanmelden voor de bijeenkomst per email: udenhout@bibliotheekmb.nl.

De Bibliotheek Udenhout, maandag 6 juni om 19.00 uur

Evenementen

Peutervoorleeshalfuurtje

Meer voorlezen, beter in taal
Samen lezen met je baby, dreumes of peuter is leuk én voorlezen is goed voor de taalontwikkeling. De Bibliotheek helpt je op weg: kom naar één van de wekelijkse voorleesuurtjes in de Bibliotheek, voor extra leesplezier, voorleesinspiratie en leuke boekentips!

Peutervoorleeshalfuurtje wordt Letterlol!

Wij gaan lol maken met letters in de Bibliotheek Udenhout! Met een mooi of grappig prentenboek maken Jolanda van de Bibliotheek Udenhout en Janine van het Oisterwijkse jeugdtheater Van Niks & Van Alles heel veel lol. Letterlol! Samen met je peuter lezen, zingen, dansen en bewegen. Wie wil dat nou niet. Om zeker te zijn van een plekje meld je even aan. Met Letterlol! maken we een programma dat goed aansluit bij de leeftijd van je kind.

Letterlol!!…extra leuk met Janine van Theater Van Niks & Van Alles

Wij gaan lol maken met letters in de Bibliotheek Udenhout! Met een mooi of grappig prentenboek maken Jolanda van de Bibliotheek Udenhout en Janine van het Oisterwijkse jeugdtheater Van Niks & Van Alles heel veel lol. Letterlol! Samen met je peuter lezen, zingen, dansen en bewegen. Wie wil dat nou niet. Om zeker te zijn van een plekje meld je even aan. Met Letterlol! maken we een programma dat goed aansluit bij de leeftijd van je kind.