Berichten

Eerste exemplaar 41e kalender Dorpsleven uitgereikt aan Zuster Paulino van der Krogt

Woensdagavond 30 augustus presenteerde Stichting Scouting Sint Lambertus Udenhout de 41e editie van de kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel. Ook dit jaar is de kalendercommissie er weer in geslaagd een mooie gevarieerde kalender te presenteren.

Ruben van den Broek, secretaris van de kalendercommissie verwelkomde de genodigden. Een speciaal welkom was er voor Zuster Paulino van der Krogt. Daarnaast ook een welkom voor groepsaalmoezenier Looyaard, pastoor van Eijk en leden van de dorpsraad Udenhout. Ondanks de hevige regenval hadden toch ruim 70 gasten de weg naar het Leerlandschap van basisschool De Wichelroede gevonden. Een toepasselijke plaats om de kalender uit te reiken.

Stichtingsvoorzitter Hans van den Bersselaar schonk in zijn toespraak aandacht aan het feit dat de het samenstellen van de kalender geen sinecure is. Toch is het ook dit jaar weer gelukt om een mooie kalender te presenteren. Hij memoreerde de fraters die in Udenhout met het onderwijs zijn begonnen, toen heette het nog de St. Petrusschool. Bijzondere aandacht schonk hij ook aan de vorige directeur Piet Lagarde. Hij was het die met de introductie van het vak techniek landelijke bekendheid vergaarde. Hans tipte de kalendercommissie dat dit ook wel eens een onderwerp voor één van de toekomstige kalenders kan zijn, want een volgende kalender zal er zeker komen.
Daarna nam hij de opmaat naar de aanbieding van de eerste kalender. Dit jaar een vrouw die het voorblad van de kalender siert. In 1964 kreeg zuster Paulino van der Krogt de leiding van bewaarschool Sint Felix, toen nog gevestigd in het Sint Felix klooster aan de Kreitenmolenstraat, waar ook de meisjesschool was gevestigd en zorg aan bejaarden werd verleend. Na de bouw van de Eikelaar in 1968 verhuisden de bejaarden daar naar toe. De slechte staat van het schoolgebouw leidde tot de bouw van basisschool De Achthoeven. Zuster Paulino vertrok met haar team naar het Fonteintje, de nieuwe kleuterschool aan de Koestraat. Door haar centrale rol in het kleuteronderwijs kennen veel Udenhoutse mensen haar. Op haar beurt kende ze ook vele Udenhoutse gezinnen.
Na ruim 20 jaar kleuteronderwijs mocht ze in 1985 met pensioen. Ze bleef daarna nog in het dorp actief in het dameskoor, gemengd koor, de kinderdiensten en liturgiegroep van de parochie.
Het voorblad van de kalender werd op A0 formaat binnengedragen door jeugdleden van Scouting Sint Lambertus waarna Hans het eerste exemplaar aan zuster Paulino uitreikte.
Na de presentatie van de overige foto’s die de kalender sieren was er nog gelegenheid onder het genot van een drankje om na te praten.

Het was weer een geslaagde presentatie en de kalendercommissie gaat nu weer werken aan de 42e editie van de kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel.
De nieuwe kalender wordt op woensdag 6 en zaterdag 9 september huis aan huis aangeboden. Op 10 september is hij verkrijgbaar bij de stand van de Scouting op de Unentse Mèrt. Daarna op de bekende verkoopadressen in Udenhout en Biezenmortel.

Kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel 2016

Kalender2017-01Hein van de Berg, een van de grondleggers van de Udenhoutse kalender stat dit jaar op de cover van de 40e Udenhoutse Dorpskalender. Hans van de Bersselaar gaf in zijn woordje al aan dat na een koninklijke- en pauselijke onderscheiding, de titel ereburger van de gemeente Udenhout, nu het ultime bereikt is door Hein van de Berg; hij staat op de cover van de Udenhoutse dorpskalender. Ondanks het feit dat deze pagina van alle pagina’in de kalender het minst lang zichtbaar voorop zal hangen, is het toch een grote eer om de cover te mogen sieren.

De kalender zelf
De kalender werd dit jaar voor de 40e keer gepresenteerd door Stichting Scouting Udenhout. Hiermee hebben ze een mooie mijlpaal bereikt. Natuurlijk wordt er in de kalender hieraan aandacht geschonken. Ook het 70-jarig bestaan van Scouting Sint Lambertus gaat niet ongemerkt voorbij.
Op een extra pagina in de kalender kijken de grondlegger van de kalender Kees van den Bersselaar en stichtingsvoorzitter Hans van den Bersselaar terug op 40 jaar kalender.
Verder is er ook dit jaar in de kalender aandacht geschonken aan de oudere maar zeker ook aan de recentere geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Zo is de kalender aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

Bij de 40e kalender
De kalendercommissie start in oktober met de kalender voor het volgende jaar. Dan volgt het zoeken naar namen en het samenstellen van de teksten. Sinds 5 jaar hebben ze de opmaak en illustratie ook in eigen hand. Het gereedkomen van de 40e kalender Dorpsleven Udenhout/Biezenmortel zorgt de komende tijd weer voor de nodige activiteiten bij Scouting Sint Lambertus Udenhout. De jeugdleden zullen de nieuwe kalender weer huis aan huis aanbieden op woensdag 7 en zaterdag 10 september. Daarna is de kalender te koop op Unentse Mèrt (12 september) en bij de bekende verkooppunten. Voor Udenhout zijn dat: Boekhandel Nogmaals, Fotogalerie Angelique, Hoppenbrouwers Audio/Video, zorgcentrum Eikelaar en Heemcentrum ‘t Schoor. Voor Biezenmortel: Bakkerij Geerts. In Oisterwijk is de kalender verkrijgbaar op Pastoor van Rijckelstraat 3.
Scouting weet zich op voorhand verzekerd van een goede verkoop, want al jaren ligt deze rond de duizend stuks! Voor velen is deze kalender dan ook een gewild verzamelobject. De nieuwe kalender past weer perfect in deze reeks. Een aanpassing dit jaar is de mogelijkheid om kleine notities, zoals verjaardagen, op de kalender aan te tekenen.

Kalender2017-02

Harrie van den Bersselaar siert de 38e Udenhoutse kalender

Scoutingkalender2015-0138 jaar lang is de Udenhoutse Dorpskalender van de Scouting een kalender waar menig Udenhouter ieder jaar weer reikhalzend naar uitkijkt.
Ook de scouting is ieder jaar weer gelukkig als de kalender klaar is. Elk jaar slaagt de kalender-commissie er weer in om een mooie mix aan foto’s over de Udenhoutse en Biezenmortelse geschiedenis in de kalender af te beelden. De scouting is er blij mee omdat de opbrengsten van deze kalender een belangrijk deel van de inkomsten vormen waar ieder jaar verschillende activiteiten van georganisseerd kunnen worden.
De 38e kalender is het dus al weer dit jaar, en iedere keer is het weer een bijzonder moment als bekend gemaakt wordt wie er op de omslag afgebeeld staat. Want als je toch op de omslag van de kalender staat, heb je echt wat betekend voor de Udenhoutse of Biezenmortelse gemeenschap.
We kunnen ook dit jaar weer beamen dat ze daar dit jaar weer in geslaagd zijn.
De gelukkige dit jaar is Harrie van den Bersselaar die jarenlang op verschillende manieren actief geweest is voor verschillende Udenhoutse bedrijven en verenigingen. We gaan in dit artikel niet vertellen waar en bij welke bedrijven en verenigingen dat geweest is, want dat is nu weer één van de vele redenen waarom de kalender aangeschaft zou moeten worden. In het begeleidend schrijven op de omslag staat dit allemaal keurig uitgewerkt.
Voor de scouting, waarvoor Harrie ook erg veel betekend heeft, een reden hem bij deze gelegenheid te benoemen tot ere-lid van Scouting Udenhout. Een ere titel waar hij zichtbaar trots op is!

Scoutingkalender2015-02En dan hebben we de eerste maand van de kalender nog niet eens gehad!!!
We gaan ook alle maanden niet stuk voor stuk doornemen. Dat moet u zelf maar eens doen als u de kalender heeft aangeschaft.
Bij de 12 maanden staan foto’s met daarop personen, gebeurtenissen of historische plaatsen in Udenhout. Bij het zien van de verschillende foto’s zal vaak een teken van herkenning klinken.
Buiten de 12 maanden van het jaar om is er een extra blad gewijd aan de familie Verschuuren, die het afgelopen jaar hun 70-jarig huwelijk gevierd hebben. Ook zij waren bij de presentatie van de kalender aanwezig en hebben gezien dat het aanschaffen van deze kalender ook dit jaar weer, meer dan de moeite waard is.

Vanaf vrijdag 12 september is de kalender verkrijgbaar bij Hoppenbrouwers audio en video, kantoorboekhandel Nogmaals, heemcentrum ‘t Schoor, FotoGalerie Angelique en de receptie van De Eikelaar.