Berichten

Wie herken je op de foto?

’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, heeft veel foto’s waarvan niet alle namen van personen op de foto’s bekend zijn. Kent u personen? Herinnert u zich de namen? Bij welke gelegenheid is de foto genomen en waar is de foto genomen? Geef uw informatie aan ons door op ons mailadres
heemcentrumudenhout@gmail.com.

Ga naar de website van ’t Schoor, www.schoorudenhout.nl, en kies in het menu onder “Schoor activiteiten”
voor de tegel “Wie herken je op de foto?”. Daar staan nog meer foto’s waarvan we de namen zoeken en we willen de komende tijd daar permanent foto’s klaar hebben staan op zoek naar namen en andere informatie bij de foto’s.

Reserveer nu alvast de nieuwe titel van ’t Schoor heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel

Vanaf zaterdag 12 september 2020 is verkrijgbaar het boek Over Unentse families deel 3 samengesteld met in totaal iets meer dan 340 pagina’s en 750 foto’s. Ongeveer 90 % van de foto’s is direct afkomstig van families en is dus nooit eerder gepubliceerd. Deel 1 en 2 verschenen al in 2015 en met deze uitgave erbij zijn er nu in totaal 55 families uit Udenhout en Biezenmortel uitgebreid beschreven. Van deel 1 zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. Deel 2 was al heel snel uitverkocht. In deel 3 komen de families Van den Bersselaar, Blankers, Boom, Bouwens, Brekelmans, Haen, Van Iersel, de Jong, Van Kempen, Mathijssen, Swaans, Verhoeven, Vermeer, Verschuuren, de Weijer en de Werdt aan de orde.
De verkoopprijs bedraagt € 20,00 per stuk.
U kunt het boek nu al reserveren bij voorkeur via de mail heemcentrumudenhout@gmail.com of bij de secretaris van ’t Schoor: Lia Clement 013 511 1166.

Gouden Speld voor Frans Goossens

De heer Frans Goossens heeft op zaterdag 11 januari de Gouden Speld van de gemeente Tilburg ontvangen vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet en 
voorzitterschap bij Stichting Heemcentrum ’t Schoor. Burgemeester Weterings heeft de Gouden Speld uitgereikt bij de nieuwjaarsreceptie van ’t Schoor waarbij Frans Goossens de voorzittershamer over droeg aan Kees van Kempen.

Frans Goossens is 13 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar voorzitter, van Stichting Heemcentrum ’t Schoor, het heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. Frans is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de vele boeken die door ’t Schoor zijn uitgegeven en activiteiten voor de gemeenschap, zoals programma’s voor scholen, een vitrine in het zorgcentrum, de 4-meiviering, de organisatie van Open Monumentendag, de viering van 75 jaar bevrijding,  ondersteuning gildefeesten, betrokkenheid bij kasteelfeesten, etc.

Het is Frans Goossens geweest die ’t Schoor meer op de kaart heeft gezet in Udenhout en Biezenmortel, onder andere door de wekelijkse openstelling van het heemcentrum. Hij heeft een omvangrijk digitaliseringsprogramma opgezet en gezorgd voor toeristische informatie langs het Udenhouts erfgoed.

Naast zijn werkzaamheden voor ’t Schoor is Frans van 2006 tot 2014 secretaris/penningmeester van de dorpsraad Udenhout geweest. Het oorspronkelijk fysieke archief is destijds mede door zijn toedoen volledig gedigitaliseerd. Bij zijn afscheid van de dorpsraad in 2014 heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Van 2005 tot 2010 was de heer Goossens lid van de werkgroep Residence voor een nieuwe vorm van huisvesting voor ouderen in Udenhout en Berkel-Enschot. Van 1993 tot 1997 was hij penningmeester van de Stichting Katholiek Onderwijs Udenhout en van 1984 tot 1989 voorzitter van de Badmintonclub Udenhout.
Al met al een hele mooie lijst met werkzaamheden die Frans voor het dorp Udenhout en de buren in Biezenmortel gedaan heeft. Vlak voordat Frans de voorzittershamer overdroeg aan Kees van Kempen, sprak hij de hoop uit dat ook de 4e voorzitter net als zijn voorgangers het 10 jaar vol gaat houden!
Frans zal ook in de toekomst zich blijven inzetten bij verschillende projecten van ’t Schoor!

Artikel ’t Schoor in regionaal tijdschrift

Vlak voor kerstmis is er een mooi artikel verschenen over ’t Schoor in het tijdschrift IN BRABANT. Een kwartaaluitgave van Erfgoed Brabant. 

Het is de weergave van een interview met Frans Goossens en Kees van Kempen over onze vele activiteiten. 

Klik hier om het artikel van ’t Schoor te lezen.

Erfgoed-werkstuk voor middelbare scholieren uit Udenhout en Biezenmortel

Zit je op de middelbare school? Moet je dit schooljaar voor het vak geschiedenis een werkstuk maken? Zou je dat over Erfgoed willen doen? Wil je alleen of met enkele scholieren een werkstuk maken over Erfgoed Udenhout of Biezenmortel, dan wil ’t Schoor, het heemcentrum van Udenhout en Biezenmortel, je graag helpen. Kees van Kempen, de voorzitter van het Schrijversteam van ’t Schoor, wil je graag ondersteunen en zal daarbij -afhankelijk van het onderwerp- andere medewerkers van het heemcentrum betrekken. Waar kun je zoal aan denken: genealogie, monumenten, beschermd dorpsgezicht, tradities, de invloed van de grote geschiedenis op het leven in het dorp, hoe mensen vroeger leefden, de geschiedenis van je geboortejaar, verhalen van oudere mensen, enzovoorts. Bedenk maar eens een mooi erfgoed-onderwerp! Je kunt de hulp van ’t Schoor vragen via een bericht naar  heemcentrumudenhout@gmail.com

Activiteiten Open Monumentendag 2018 in Udenhout en Biezenmortel. Thema Europa!

Vrijdag 7 september: 

Presentatie van twee Unentse biografieën over Annie Schoonus en Leo Bäumler. Aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscentrum ’t Plein in Udenhout.

Zaterdag 8 september:
  • Openstelling ’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, Schoorstraat 2 van 11.00-16.00 uur. ’t Schoor heeft sinds 1990 op een deel van de begane grond en de twee bovenverdiepingen van het pand een zeer grote collectie oude gebruiksvoorwerpen tentoongesteld die op thema gerangschikt zijn. Met een nieuwe themaexpositie over de bakkers in Udenhout. U kunt dan ook uw gereserveerde boeken ophalen.
  • Openstelling Sint Lambertuskerk van 11.00-16.00 uur Er zijn rondleiders aanwezig. Met om 12.00 uur en om 14.00 uur een lezing van André Witlox over de beeldhouwer Leo Bäumler, de maker van de bijzondere kerkbanken.
  • Openstelling kapel Landpark Assisië van 11.00-17.00 uur. Met een expositie over de Udenhoutse Broeders Penitenten. Om 14.00 uur is er een lezing. Ook Lokaal 12 is geopend voor een kopje koffie. Dit is de oude school uit 1923 en is nu omgebouwd tot een leer- werkcentrum met behoud van een aantal authentieke onderdelen.
Zondag 9 september:

Die dag zijn er ook veel monumenten in Berkel-Enschot en Tilburg geopend.

Woont U ook op een bijzondere plek?

In bijgevoegde tabel kunt u een adres opzoeken, het adres waar u woont, waar u geboren bent of dat specifiek past bij uw familie, en vervolgens leest u in de rechterkolom bij welke hoeve dat adres behoort en in welk hoofdstuk van het nieuwe boek “Over ’t Odenhout” van ’t Schoor u dat kunt vinden.
Het boek wordt op vrijdagavond 17 november 2017 gepresenteerd en op zaterdag 18 november kunt u een mooie expositie van oude foto’s en landkaarten in het Raadhuis komen bekijken van 10.00 -16.00 uur. Op die dag kunt u ook twee lezingen bijwonen om 11.00 of om 14.00 uur. De foto-expositie is ook te bekijken van 20 november-17 december in de bibliotheek Udenhout.

Het fraaie boek is nu al te reserveren bij Lia Clement-Verhoeven, secretaris van ’t Schoor via heemcentrumudenhout@gmail.com of door een bestelbericht in de brievenbus te stoppen op Achthoevenstraat 48, 5071 AS Udenhout.

Onderhoudswerkzaamheden bij ’t Schoor!

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de plafonds is ’t Schoor op donderdag 23-30 november en 7-14 december 2017 niet geopend. Heeft u vragen, ook over onze boeken, stuur dan een mail naar heemcentrumudenhout@gmail.com

Binnenkort! De zesde Unentse krant van ’t Schoor!

Vanaf woensdagavond 25 tot en met zaterdag 28 oktober 2017 bezorgen de vrijwilligers van ’t Schoor huis- aan- huis in Udenhout en Biezenmortel de zesde Unentse krant. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan het prachtige nieuwe boek Over ’t Odenhout en aan het zilveren jubileum van het schrijversteam van ’t Schoor. Daarnaast vindt u o.a. boeiende informatie over dierbaar Udenhout en Biezenmortel, een mooi verhaal voor de jeugd van Peter Vervloed en puzzels voor de echte Udenhout-kenners. Het schrijversteam van ’t Schoor is zeer tevreden met het resultaat. Er is een veelzijdige krant voor jong en oud van de persen gerold. In deze Unentse Krant vindt u ook het programma van de activiteiten op 17 en 18 november 2017. In dat weekend is op vrijdag de presentatie van het boek Over ’t Odenhout en op die zaterdag wordt er in het Raadhuis een expositie met oude foto’s en kaarten ingericht.  

Vanaf maandag 30 oktober is voor degenen, die een “nee-nee” etiket op hun brievenbus hebben, een gratis exemplaar van de Unentse krant bij de bibliotheek Udenhout verkrijgbaar. Natuurlijk geldt dit aanbod zolang de voorraad strekt. De gratis verspreiding van de Unentse Krant is onder meer mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Stadsmuseum

Tilburg en de Dorpsraad Udenhout.

Hulp bij stamboomonderzoek

Onderzoek naar je eigen familiegeschiedenis kent heel veel facetten. Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. De inloopbijeenkomsten in 2016 waren goed bezocht.
Daarom organiseren Heemcentrum ’t Schoor, de Nederlandse Genealogische Vereniging en Bibliotheek Udenhout in het nieuwe seizoen weer informatieve bijeenkomsten, dit keer in de avonduren om ook mensen met bezigheden overdag de gelegenheid te bieden.
Voor en na de presentatie is er gelegenheid om aan de vrijwilligers vragen te stellen als u met stamboomonderzoek wil beginnen.
De presentaties zijn van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek van Udenhout, Tongerloplein 15. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Donderdag 16 maart 2017 Bevolkingsregistraties door John Boeren

Bevolkingsregister Udenhout 1910-1920

Vanaf 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden. Aanvankelijk hield iedere gemeente de registratie van zijn inwoners bij in grote boeken; het bevolkingsregister. In de jaren 1920 werden deze boeken vervangen door losse kaarten per gezin of persoon en sinds 1939 wordt de bevolkingsregistratie per persoon en digitaal bijgehouden. 
Van elk huishouden zijn de namen en geboortedata en –plaatsen, maar ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Zo leveren de Bevolkingsregisters een mooie kijk op de personen per huis en per gezin.
Gemakkelijk zoeken is het nog niet, niet alle registers zijn geïndexeerd en de volgorde kan per gemeente verschillend zijn. Maar wat een schat aan informatie kun je er vinden! De moeite waard om je in te verdiepen.
John Boeren, beroepsgenealoog, neemt ons mee naar het begin van de registraties, laat zien wat de mogelijkheden en valkuilen zijn, waar de registers te vinden zijn en hoe je erin kunt zoeken.