Berichten

Terugblik op 10e editie Winterparadijs

Winterpret op natuurijs? Elk jaar lijkt de kans daarop kleiner te worden. Maar het vindingrijke Udenhout biedt die ijspret toch! Al voor de 10e keer! Genoeg reden om terug te kijken naar het tweede lustrum van het Winterpardijs. Dat doe ik in de Stube en rond de ijspiste, samen met een drietal personen, die om verschillende redenen betrokken zijn bij ons midwinter-festijn.
Ingrid Kokke is een van de tien bestuursleden van het Winterparadijs. Ze bemoeit zich niet met de sponsoring of met de juridische, financiële of technische zaken. Ook communicatie, P.R., horeca of het organiseren van allerlei activiteiten op of rond het ijs zijn niet haar “pakkie-aan”. Daarvoor staan anderen binnen het bestuur opgesteld.

Ingrid is met haar commissie (5 personen) wèl verantwoordelijk voor de inzet en planning van de bijna 200 vrijwilligers die deze jaarlijkse winterpret mogelijk maken. Samen met haar man Lazlo stond ze in 2007 aan de wieg van het Winterparadijs. In dat jaar kreeg de toenmalige Dorpsraad, waar haar man deel van uitmaakte, de beschikking over een potje gemeentelijk geld. Ten huize van Lazlo en Ingrid werd vervolgens aan de keukentafel besloten, dat geprobeerd zou worden om met dat potje een Winterparadijs te realiseren. Dat is inmiddels tien keer gelukt, aanvankelijk bij de Wichelroede-school en later op het terrein van SSS. Daarna bevindt het Paradijs zich al 5 jaar achter Welkoop aan de Kreitenmolenstraat. Een paar jaar was er helaas géén Winterparadijs, bijv. vanwege organisatorische problemen of Corona. Op tien wèl gerealiseerde edities is het bestuur terecht heel trots en dat heeft men ook tot uiting laten komen door de introductie van een “Tubing baan” (een soort schansspringpiste, waar je met een band vanaf kunt roetsjen).
Intussen is Ingrid al acht jaar voorzitter van de vrijwilligers en nog steeds doet ze die taak met veel plezier.

Een van die vrijwilligers is Jon Vugts. Ook hij is een “oudgediende”. Jon heeft bij het Winterparadijs al allerlei vrijwilligerstaken gedaan. Hij zorgde voor electra-aansluitingen van o.a. horeca-apparaten en ijsmachines. Hij stond achter de bar en hij heeft thans, samen met Marcel Maas, de belangrijke functie van ijsmeester. Maar hij is ook actief bij het opbouwen van het “Winterparadijs-complex”. Daar wordt al in september mee begonnen. Elke donderdagavond is dan een ploeg van zo’n 25 à 40 personen aan de slag. Een aantal onmisbare pensionado’s is ook overdag vaak volop bezig. En de laatste 2 weken voor de opening van het Paradijs wordt vrijwel elke dag door ploegjes mensen gewerkt aan de “finishing touch” van het evenement. Alles bijeen zijn er wel 85 bouwers. Die mannen en vrouwen zijn ook weer actief als vanaf 7 januari het Winterparadijs wordt onttakeld. Dat doen ze aanvankelijk op volle kracht en vanaf half januari op de donderdagavonden. “Dan rekken we dat afbreken zo veel mogelijk”, vertelt Jon mij, “want eerlijk gezegd kunnen we de gezelligheid van die donderdagavonden niet goed missen”.

Voor wie doen al die bestuursleden, organisatoren, commissieleden, vrijwilligers en ondersteuners al dit werk? Dat is bij het Winterparadijs meteen te zien. Op het ijs draaien veel schaatsers hun rondjes; op de “Tubing baan” suizen veel waaghalzen naar beneden en in de Stube heerst gezelligheid met een lekker glaasje of hapje erbij. Ik ben er op de avond van 4 januari. Op de ijsvloer is dan, in samenwerking met Jeu de Boulesclub VOP, een curlingtoernooi georganiseerd. Er zijn veel deelnemers. Een ervan is Julian Bouland. Hij vormt samen met zijn vader èn met vader en zoon Roovers het team “RoBo”. Alle teams die meedoen aan de curling-wedstrijd bestaan uit 4 personen. “Wij hebben nog nooit aan curling gedaan”, vertelt Julian mij, “Maar alle deelnemers hebben gelukkig een goede uitleg gekregen. Dus nu gaan we er stevig tegen aan. Het is leuk en spannend en na de eerste set, staan we al met 3-2 voor”. Inmiddels heeft Julian ook al begrepen dat er nòg drie sets aan komen. Concentratie vasthouden dus. Julian heeft vroeger ook regelmatig geschaatst op de baan van het Winterparadijs, maar dat doet hij nu niet meer. Hij is lovend over het evenement. “Er is daar altijd wat te doen”, zegt hij, “Veel verschillende activiteiten. Hartstikke leuk en goed georganiseerd”.
Conclusie: Wat aan de keukentafel begint, kan heel mooi en groot worden!

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto’s: Henny schilders; De Wegwijzer

Winterparadijs; voor en door Udenhout

Het is koud! De ideale temperatuur om te praten over het Winterparadijs. A.s. vrijdag 16 december vindt om 19.00 uur de officiële opening plaats van de nieuwe editie. Ik praat met Rob Swaans, sinds medio 2016 voorzitter van dit spektakel. Toch wordt de komende aflevering
van het Winterparadijs pas de vierde, die onder eindverantwoordelijkheid van Rob gaat plaatsvinden.
Dat vraagt om uitleg! Ik kom er achter dat er in 2016 onvoldoende basis was (met name financieel) om het festijn te kunnen organiseren.
Daarna maakte Corona het in de jaren 2020 en 2021 onmogelijk om sowieso met een behoorlijk aantal mensen bij elkaar te komen. Niks schaatsen dus in deze jaren; niks ijshockeyen of feesten of wat dan ook in “het Paradijs”.
Na deze vierde editie, maar feitelijk na zeven jaar, zal Rob gaan stoppen als voorzitter.  In 2016 vond de start plaats voor “Winterparadijs
nieuwe stijl”. Rob legt het uit: “Als onze organisatie op de knop “go” drukt, hebben we een verplichting van € 50.000 aan onze broek. Daarvan zijn de drie hoofdbestanddelen: de huur van de baan; de huur van de hal en de te betalen energie. Daar staan dan nog geen inkomsten tegenover. We zijn dus begonnen met een gedegen begroting, gekoppeld aan een haalbaar budget. Daarnaast hebben we heel veel tijd  gestoken in het realiseren van een gestroomlijnde organisatie met voldoende goede mensen en duidelijke taakafspraken.”
Er zijn nu 6 commissies die hun taken ook allemaal goed invullen. Die commissies zijn: – Techniek; – P.R. en Communicatie; – Evenementen; – Vrijwilligers; – Sponsoring en – Horeca. De voorzitters van deze commissies vormen, samen met de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de juridisch adviseur, het bestuur van het Winterparadijs.
“In 2017 waren we zover dat het op papier klopte”, aldus Rob. “We durfden het aan. Belangrijk was dat we voor vele jaren de oude graanschuur achter “de Boerenbond” konden huren en dat we daar de mogelijkheid hadden van eigen horeca. Bovendien werd een nieuwe (gunstiger) leverancier van de schaatsbaan gevonden”.
Ook is intussen het principe van “bartering” ingevoerd. Grofweg komt het er op neer dat bedrijven een gratis maatwerk-sponsorpakket
kunnen krijgen in ruil voor het leveren van goederen of diensten.
Voorts is er in de afgelopen jaren een solide eigen vermogen opgebouwd. Daar heeft het Winterparadijs in de voorbije Corona-jaren veel garen mee gesponnen. De verplichtingen  (huur hal; verzekeringen etc.) moesten immers ook toen worden opgebracht, terwijl er geen noemenswaardige inkomstenbronnen tegenover stonden.
“Maar het fijnst is”, zegt Rob, “dat het Winterparadijs steeds meer omarmd wordt door Udenhout. Zo is het toch ongelooflijk dat we 400 vrijwilligers hebben en bijna 150 sponsoren.  Het geeft toch gigantisch veel energie dat zo veel mensen meedenken en meedoen”.
En hij vervolgt: “De forse toekomstige energieprijsstijging (gelukkig is er nu nog een vast contract) wordt een groot probleem, maar met zo’n solide financiële basis en zo veel betrokkenheid van zo veel mensen is het voortbestaan van het Winterparadijs voor de middellange termijn gewaarborgd”.
De kop boven dit artikel is dus niet zo maar een loze kreet !!!

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer.

Het zit er weer op… Winterparadijs Udenhout 2019–2020

Alweer voor het derde jaar hebben we kunnen genieten van de sfeervolle overdekte ijsbaan en Stube in de WPU-hal in Udenhout!
Vele jonge schaatsertjes konden dit jaar hun eerste slagen op het ijs zetten en sommigen zagen er na drie weken uit als volleerde schaatsers. Natuurlijk wisten ook de vaste bezoekers van de ijsbaan de hal weer te vinden. Zij stonden vanaf de eerste dag al te trappelen om tijdens de vaak druilige winterdagen de warmte van Winterparadijs Udenhout op te zoeken. En wat te denken van de diverse activiteiten in de Stube? De ouderenmiddagen waren een groot
succes en ook de vele feestavonden, de kinderknutselmiddag, de zondagmiddagen met live muziek en vermaak voor de hele familie en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Na iedere editie zijn natuurlijk altijd wel wat verbeterpunten te noemen. Wij hopen dat de inhoud van de ideeënbus in de WPU-hal en de suggesties die we tijdens het evenement hebben ontvangen, ons kunnen helpen om Winterparadijs Udenhout een volgende keer nog mooier te maken. Bestuur en commissies gaan afgelopen editie snel evalueren om de planning voor het komende jaar concreter te kunnen maken.

Namens het bestuur willen wij alle sponsoren nogmaals heel hartelijk bedanken: zonder jullie geen Winterparadijs Udenhout!

Voor onze vele vrijwilligers: dankzij jullie is Winterparadijs Udenhout letterlijk een evenement VOOR EN DOOR UDENHOUT. Heb je dit jaar niet kunnen helpen? Dan heb je volgend jaar weer genoeg kansen!

Tijdens de laatste avond op zondag 5 januari hebben we alle vrijwilligers met een hapje en een drankje bedankt voor hun hulp dit jaar. We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen op de foto te zetten. Maar er is nog genoeg ruimte voor meer vrijwilligers! Bezoekers aan de ijsbaan en de Stube: bedankt voor je bezoek! Graag tot de volgende keer!

Trots…. op 3 weken lang een geweldig Winterparadijs

15 december, al bijna een maand geleden. Een maand waarin we in Udenhout een geweldig feest hebben mogen meemaken. Ook een feest waar ruim drie weken oppas geregeld moest worden of dat er soms dagen bij waren waarop ouders zich afvroegen of ze nog wel kinderen hadden.
In alle gevallen lag de oorzaak in een hal achter Welkoop. Want daar had stichting Het Winterparadijs haar onderkomen gevonden voor het Winterparadijs. Drie weken lang schoolschaatsen, vrijschaatsen, discoschaatsen, ijshockey demonstraties, zelf een potje ijshockeyen, fluitketelschuiven, proberen een pirouette te draaien op je schaatsen; voor de minder geoefenden was er een pinguin beschikbaar om hiermee de pirouette, wel of niet gepland, uit te voeren.
Alle schaatskunsten werden ondertussen gade geslagen door ouders, opa’s en oma’s vanaf de zijkant van de ijsbaan of vanachter de raam in de warme ‘Stube’. In deze zeer sfeervolle Stube werd regelmatig een evenement georganiseerd, waardoor de avonden gezellig en druk waren.
Nu kunnen we alle evenementen die tijdens de Winterparadijs-periode hebben plaats gevonden de revue laten passeren, maar dan zouden we vaak in herhaling vallen als we melden dat er altijd een gezellige gemoedelijke sfeer hing.
Veel, heel veel vrijwilligers hebben verschillende ‘shifts’ gedraaid om er voor te zorgen dat rondom het ijs en in de stube alles op rolletjes verliep.

Complimenten

Van ver buiten Udenhout kwamen gedurende deze drie weken mensen naar de ijsbaan omdat het er in Udenhout zo goed uitzag en het er zo gezellig was. Dit is uiteraard een groot compliment voor de organisatie van het Winterparadijs, waarmee ongetwijfeld iedereen die bij het Winterparadijs geweest is, het eens zal zijn.
Zelfs onze kersverse burgemeester is op de laatste dag van het Winterparadijs nog even een kijkje komen nemen om met eigen ogen te zien dat er nergens anders binnen de gemeente een evenement plaats kan vinden dat vóór en dóór de bewoners zelf tot een zo groot succes gemaakt is!
Dit succes zal er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat er aan het einde van dit jaar weer een Winterparadijs plaats zal vinden.
We wensen de organisatie, na een welverdiend aantal weken rust, weer veel succes bij de organisatie van de volgende editie.

Wij zijn in Udenhout trots op ‘óns Winterparadijs’, en op de mensen die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben!

Bekijk nog meer foto’s in ons Winterparadijs-fotoalbum

Het Winterparadijs is van start

Het Winterparadijs is vrijdag 15 december om precies 19.00 uur van start gegaan. Na maanden van voorbereiding is het bestuur, samen met heel veel vrijwilligers in verschillende commissies erin geslaagd dit jaar wel een Winterparadijs te gaan organiseren.
En waar bij de vorige 5 edities de Wichelroede en SVSSS nog voor de locatie zorgden, heeft het Winterparadijs nu een geheel eigen hal tot haar beschikking.
Een hal achter Welkoop is de afgelopen maanden omgetoverd tot een werkelijk fantastisch ijspaleis.

De opening van het evenement, dat ruim drie weken gaat duren, begon buiten voor de roldeur van de hal. In aanwezigheid van wethouder Hans Kokke en vele geïnteresseerden werd daar een vuurpijl afgestoken om Lazlo Kokke, dé initiatiefnemer van het eerste Winterparadijs in 2009, toch bij deze editie te betrekken.
Het was voor de organisatie dan ook een ‘geluk bij een ongeluk’ dat juist Hans Kokke de opening van het WP mee mocht verrichten. (sorry Erik de Ridder, wanneer je sleutelbeen weer hersteld is, zien we je graag in Udenhout nog een rondje schaatsen…).
Toen de roldeur omhoog ging en iedereen de hal mocht betreden, was vooral het “whoooow” een veel gehoorde reactie.
Je moet het echt zelf komen bekijken om te geloven hoe geweldig mooi dit Winterpardijs is aangekleed.

Binnen werd door voorzitter Rob Swaans de officiële opening verricht samen met Hans Kokke.
Kunstrijvereniging SKY uit Tilburg liet vervolgens een spetterende show zien.
Het duurde daarna nog 10 seconden voordat het lintje bij de ingang van de baan werd doorgeknipt.
De jeugd die inmiddels de schaatsen hadden ondergebonden wist niet hoe snel ze daarna bezit van het ijs moesten nemen… en dat zal hoogst waarschijnlijk ook het beeld tot 7 januari nog wel zijn, terwijl in de stube door ouders op feestelijke wijze de laatste weken van het jaar op een gezellige manier worden ingevuld.

Van ‘diervoederschuur’ tot Winterparadijs

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn in Udenhout; Het Winterparadijs komt er weer aan!
Na twee jaar van afwezigheid is het de organisatie gelukt voor dit jaar weer wel een ijsvloer te realiseren waar de jeugd uit Udenhout en omstreken drie weken lang heerlijk schaatsplezier kan gaan beleven. En die drie weken komen al weer akelig dicht bij.
De afgelopen dagen zijn de programmaboekjes huis-aan-huis aangeboden. Er zijn twee ‘winterparadijs’-auto’s opgedoken in het dorp en de hal waar het vanaf 15 december allemaal gaat gebeuren is de afgelopen maanden van een kale, hol-klinkende hal omgetoverd tot een erg sfeervolle hal, waar het nu al (de werkzaamheden waren tijdens ons bezoek nog in volle gang) erg gezellig en warm aandoet.
O.a. de ijsvloer, het interieur van de stube, licht en geluid en nog wat meer laatste puntjes zullen de komende weken het Winterparadijs-dorp compleet maken.
Het is misschien wel de moeite waard om alvast een beetje warm te gaan draaien, want voor we het weten is het 15 december en is er weer ruim drie weken lang Winters vertier in ons dorp.
U gaat versteld staan van wat de vrijwilligers van het Winterparadijs allemaal voor elkaar gekregen hebben en hoe geweldig het er uit gaat zien!

Toch activiteiten vanuit het Winterparadijs

Wat missen we dit jaar het Winterparadijs in de kerstvakantie! Wij balen daar zet zo van als iedereen. Toch zijn we na het moment dat bekend werd dat er dit jaar geen ijs zou komen in Udenhout meteen door gegaan voor het volgend jaar en hebben voor dit jaar ook nog een flink aantal leuke activiteiten op de agenda staan.
We beginnen het nieuwe jaar daarom gelijk goed met een nieuwjaarsborrel bij ’t Centrum op 1 januari en een kindermiddag op woensdag 4 januari

Nieuwjaarsborrel

Bij en met ’t Centrum wordt deze borrel georganiseerd waarbij iedereen van harte welkom is. Back in Business gaan voor de muziek zorgen. Han en Hanneke zorgen voor genoeg voorraad drank en hapjes. Als wij dan met z’n alle voor de nodige gezelligheid gaan zorgen weten wij zeker dat we de Winterparadijs-sfeer dit jaar zeker niet hoeven te missen! De nieuwjaarsborrel begint om 20.00 uur.

Kindermiddag

Een gezellige middag voor kinderen t/m 9 jaar, ouders zijn zeker ook meer dan welkom!
Voor 5 euro krijgen ze een strippenkaart voor allerlei activiteiten:

  • schminken en tattoos
  • vogelvoer/vetbollen maken
  • knutselen
  • verrassingsbezoek van sprookjesfiguren en uiteraard een lekkere
  • traktatie met een drankje

Kaartjes kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij ’t Centrum, DA, FotoGalerie Angelique en op de woensdagmiddag uiteraard aan de deur.
De middag in ’t Centrum begint om 14.00 uur.

De opbrengst is voor het Winterparadijs 2017!

Winterparadijs zet weer grote stappen

Winterparadijs-horeca-2016Terwijl in Udenhout eindelijk de mussen van het dak vallen en het dus eindelijk een beetje zomer begint te worden, is de stichting Winterparadijs alweer druk bezig om, na een jaar afwezigheid, aan het einde van het jaar weer een Winterparadijs te organiseren. Door een tekort aan vrijwilligers op belangrijke plaatsen kon de editie van vorig jaar niet doorgaan. Deze posities zijn voor dit jaar gelukkig wél allemaal ingevuld. En omdat dit al enkele weken het geval is zijn er ook daadwerkelijk al een aantal belangrijke stappen gezet die nodig zijn om het Winterparadijs dit jaar weer van de grond te krijgen.

Zo is de locatie al bekend en is afgelopen week de overeenkomst met de horecapartner getekend. Net als vorig jaar zal het Winterparadijs weer opgebouwd worden bij SVSSS. Han en Hanneke (voor wie dat nog niet weet, dat zijn de eigenaren van ‘t Centrum) gaan de horeca voor hun rekening nemen.

Dit zijn natuurlijk allemaal hele mooie ontwikkelingen, maar de grootste stap, het bij elkaar krijgen van de benodigde financiële hulpmiddelen, is natuurlijk het moment dat er een definitieve ‘Go’ gegeven kan worden. Dit hoopt de organisatie rondom de Unentse Mert duidelijk te hebben.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt en gaan alle voorbereidingen die met het Winterparadijs te maken hebben volop door.
We moeten per slot van rekening rondom de Kerstperiode goed beslagen ten ijs komen voor wederom een Winterparadijs waar nog lang over nagesproken zal worden!

Winterparadijs Udenhout

 

winterparadijs-logo

Winterparadijs Udenhout

E: info@winterparadijsudenhout.nl
I: www.winterparadijsudenhout.nl

Locatie
Achter Welkoop

 

Pagina's

Winterparadijs Udenhout

 

winterparadijs-logo

Winterparadijs Udenhout

E: info@winterparadijsudenhout.nl
I: www.winterparadijsudenhout.nl

Locatie
Achter Welkoop