Berichten

Zummut saome doen

Het nieuwe carnavalsseizoen staat op het punt te beginnen. Het thema is wel heel toepasselijk!!
De samenwerking tussen Stichting Karnaval Udenhout (SKU) en de andere carnavalsverenigingen en clubs, die vorig jaar met veel inspanning werd geïntensiveerd, wordt dit seizoen nog verder geeffectueerd onder een gezamenlijke noemer: d’n Haozenpot (de naam SKU blijft nog bestaan in verband met statuten, Kamer van Koophandel etc).
Een nieuw dagelijks bestuur onder voorzitterschap van Anouk van Esch (foto midden), met secretaris Maarten van Laarhoven (foto links), penningmeester Marieke van den Oetelaar (foto rechts), en lid Pieter Michielsen stelt zich ten doel om inwoners van Udenhout van jong tot oud te enthousiasmeren om (alle dagen) mee carnaval te komen vieren. Dat doen zij samen met ruim 50 vrijwilligers, die in vele, diverse commissies carnaval mee vorm geven. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van het carnaval, leer ik van Maarten van Laarhoven.

De commissie de Keutel verzorgt de mooie carnavalskrant. Samen met de commissie PR, die de website beheert, de Rotonde Banner heeft geplaatst en posters door heel Udenhout heeft verspreid, geven zij bekendheid aan het carnavalsfeest. De commissie Optocht zorgt voor een goed verloop van een mooie optocht op zondagmiddag en de lichtjesoptocht op dinsdagavond. De Technische commissie zorgt voor de bouw van de prinsenwagen en ’t Kupke, maar zorgt ook voor de borden, die de kom van het dorp sieren. Vrijwilligers van de commissie BIM bezorgen fruitmandjes bij zieken en bejaarden, bezoeken ASVZ en Prisma en verzorgen de Carnavalsmis op zondagochtend. En natuurlijk is er de commissie Raad van 11. De commissie van het Broeder Genootschap eert ieder jaar een actieve vrijwilliger met de eretitel Udenhoutse Broeder. De commissie Jeugd heeft weer een jeugdraad en jeugd prins(es) in het leven geroepen en bezoekt de scholen, om ook de allerkleinsten te enthousiasmeren. De commissie Tradities houdt, zoals de naam al aangeeft, de tradities in ere, zoals het uitreiken van onderscheidingen. De Haozenraad organiseert een aantal dorpsvergaderingen, waarin dorpsbewoners inspraak hebben en ideeën kunnen opperen voor een mooie carnaval en carnaval geëvalueerd kan worden. Natuurlijk kan een Sponsorcommissie niet ontbreken, om het carnavalsfeest te kunnen financieren. De Boerenbruiloft wordt apart georganiseerd. Mogelijk dat er in de nabije toekomst ook hier meer samengewerkt gaat worden. Afgelopen seizoen werd voor de eerste keer de Lichtjesoptocht geïntroduceerd, voorafgaand aan het verbranden van ’t Kupke. De organisatoren waren positief verrast door het grote aantal deelnemers. Ook dit seizoen zal er dus weer een Lichtjesoptocht gehouden worden.

“Vele handen maken licht werk”. Volgens Maarten kunnen alle commissies nog wel extra hulp gebruiken, zowel voorafgaand als tijdens de carnaval. Via info@haozenpot.nl kunnen belangstellenden extra informatie opvragen of zich aanmelden als vrijwilliger. U bent van harte welkom.

Op vrijdagavond 17 november worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Plein de nieuwe jeugdprins(es) en Prins Carnaval bekend gemaakt. Alle vrijwilligers van d’n Haozepot nodigen u uit om een kijkje te komen nemen en mee te feesten, om zo (opnieuw) in de ban van het Carnavalsvirus te komen.


Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Foto’s : Fotografie Simone

Veel nieuw(s) in D’n Haozenpot

Na twee bijna carnavalloze jaren…

Op zondagmiddag 18 december werd in ’t Plein de nieuwe prins van D’n Haozenpot bekend gemaakt. Nu was het feit dat Prins Pieter d’n Irste ook dit carnavalsseizoen voor zal gaan, voor vele geen verrassing. Een grote verrassing was wél, dat er dit jaar, na een afwezigheid van ruim 20 jaar, weer een ‘Jeugdraad-van-11′ gevormd is. Daar zijn alle carnaval minnende Haozen en Haozinnen natuurlijk erg blij mee!
“Met momenteel 15 (!) kinderen is de jeugdraad zelfs meer dan volledig! En daar mogen we als volwassenen best een beetje jaloers op zijn” geeft Prins Pieter aan! “Een groep jongens en meisjes die het leuk vinden om in D’n Haozenpot op de scholen, in de Eikelaar, in de horeca en op heel veel andere locaties een beetje carnaval bij anderen te gaan brengen. Keken de volwassenen er ook maar iets vaker op deze manier naar.”

Veranderingen
Er zijn de afgelopen maanden een aantal aanpassingen gedaan binnen de organisatie van het carnaval in D’n Haozenpot.
Het was de afgelopen jaren niet meer voor iedereen duidelijk welke stichtingen er binnen D’n Haozenpot zijn en wat er van die organisaties nu juist wel of niet verwacht mocht worden. Dit is door verschillende personen, uit heel Udenhout, op papier gezet en tijdens een aantal openbare ‘carnavalsvergaderingen’ duidelijk gemaakt. Naar aanleiding van die presentaties zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. Een paar van de belangrijkste veranderingen zijn dat stichting D’n Haozenpot vanaf nu een commissie is binnen ‘SKU’ en dat SKU vanaf nu onder de naam D’n Haozenpot naar buiten zal treden. De twee belangrijkste winstpunten hiervan zijn dat alle neuzen de zelfde kant op staan! En dat iedereen ingang heeft binnen de organisatie van carnaval in D’n Haozenpot. Ook is het bestuur bijna in zijn geheel vernieuwd.
“Dat er binnen verschillende commissies zich al een flink aantal nieuwe vrijwilligers, uit alle windrichtingen, hebben aangemeld, is voor mij een teken dat iedereen er samen weer iets moois van wil maken!”

Een aantal nieuwe items die we tijdens het komende seizoen al gaan zien zijn het carnavalsconcert in samenwerking met de harmonie en de Jeugdraad. En afhankelijk van een vergunning ook de lichtjesoptocht. Deze werd voorheen altijd bij de Kleuven verreden, maar paste daar niet meer op de agenda en werd aan D’n Haozenpot aangeboden. 

“Ik heb er samen met mijn adjudant Hiram en met onze nieuwe jeugdprins Rob d’n Twidde (Rob Lommers) en zijn adjudante Maud (Maud Haans) enorm veel zin om het carnavalsfeest te gaan vieren.
Wij hopen dat jullie er ook allemaal zo over denken en dat we elkaar zeker ergens gaan tegenkomen!”

Alle carnavalsactiviteiten zullen in de activiteitenkalender van de Wegwijzer worden geplaatst en uiteraard ook in De Keutel die dit jaar weer enkele weken voor carnaval uit zal komen!

Tekst: Redactie Wegwijzer
Foto: Fotografie Simone

Kupke de Steiloor blijft in zijn ”haozenhol”

Kupke, de grote, trouwe mascotte van de Zandhaozen (in d’n Haozenpot) blijft dit jaar “binnen”. Hij zal niet, zoals gebruikelijk, op Carnavalszaterdag zijn zo markante plaats naast het gemeentehuis gaan innemen, het feestgedruis in Udenhout in ogenschouw nemen, en weer opgebrand worden tijdens de sluiting van de Carnaval op dinsdagavond. Zeer tot verdriet van de bouwers van het 3,5 meter hoge Kupke: Rien, René, Joeke, Arian, Arwin, Henny, Tinus en Caroline.

Al vanaf mei zijn de bouwers, allen fanatieke Carnavalvierders, op maandagavond bij elkaar gekomen om het ijzeren frame van de haas op te schuren, met papier-maché te bekleden en om te toveren tot een prachtige Zandhaos. De bouwers beginnen al zo vroeg in het jaar omdat in de zomermaanden de behangsellijm en het papier beter plakt en droogt. Laag over laag heeft de haas in 3-4 maanden tijd zijn mooie gestalte en alvast een eerste laagje verf gekregen. Nu is hij zo goed als klaar en staat in volle glorie te schitteren in de loods van Rien Vissers. Hij moet alleen nog met hooi en stro opgevuld worden, en 1 laagje papier en zijn laatste laagje karakteristieke bruine verf krijgen.

Maar dat gaat niet meer gebeuren, de prachtige Zandhaos wordt niet meer afgemaakt en blijft dit jaar in de loods, wachtend op betere tijden volgend jaar. Het coronavirus maakt een uitgebreid Carnavalsfeest met tal van evenementen opnieuw onmogelijk. Met alleen feest in de cafés zal het, zonder Kindercarnaval, de Optocht , Boerenbruiloft etc, toch een beetje een “gemankeerd” feest zijn. Het nog niet helemaal voltooide Kupke staat daar duidelijk symbool voor.
Toch verdienen de bouwers alle lof. Door hun noeste arbeid (en veel plezier tijdens het bouwen) hebben zij weer een prachtig Kupke opgericht.

Gelukkig is “het land net op tijd weer open gegaan”. Ook zonder Kupke kunnen en zullen de carnaval liefhebbers zeker gaan genieten van een bescheiden, maar mooi en gezellig Carnavalsfeest in d’n Haozenpot.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Carnaval…?

Al enkele weken gaat het er in de  media over; gaat er dit jaar carnaval gevierd worden en zo ja, in welke vorm. Aan de ene kant is er een duidelijke behoefte van veel carnavalsvierders om, na een polonaise-loos carnaval in 2021, het er dit jaar wel weer even vier dagen van te nemen. Aan de andere kant is het voor vele ook nog een polonaise (i.p.v. de spreekwoordelijke brug) te ver.

Nu zijn de ‘officiële activiteiten’ in Udenhout uit het carnavalsprogramma geschrapt. Mijn rol als prins carnaval zal dan ook niet heel marginaal zijn dit jaar. We zullen het dus alleen moeten doen met het carnavalsfeest rondom én in de lokale horecagelegenheden (op het moment van dit schrijven is nog niet bekend of en waar dit in Udenhout allemaal zal gaan plaatsvinden).

Prijs beschikbaar
Desondanks hoop ik dat er in Udenhout, of liever gezegd D’n Haozenpot, dit jaar nog meer groen/wit terug te vinden zal zijn dan vorige jaren. Dit om te laten weten dat carnaval, ondanks dat het voor het tweede jaar op een laag pitje gevierd kan worden, nog steeds in ons dorp aanwezig is. Ik roep daarom iedereen op om je huis aan de buitenkant zo groen/wit mogelijk te versieren en daar een mooie foto van op te sturen naar prins@skudenhout.nl. Het mooist versierde huis krijgt daarvoor een hele mooie prijs! 

Benieuwd naar jouw mening
Om dan gelijk ook even door te pakken, wil ik ook een oproep doen aan al die Haozen en Haozinnen die er ieder jaar weer voor zorgen dat carnaval d’n Haozenpot zo veelzijdig en vooral gezellig is.
Zit jij in een carnavalsvereniging/vriendengroep, die al sinds jaar en dag ieder jaar veel aandacht besteden aan het deelnemen aan de optocht (met een (praal-)wagen, als loop groep of als  individu), ben jij die vaste bezoeker van de Boerenbruiloft , een horecaondernemer, de persoon die een tonpraotavond organiseert of bezoekt, naar de ouderenmiddag gaat, verschillende  kindermiddagen bezoekt, naar MOCP gaat, met een paar mensen een hui􀅅 ar of bus regelt om langs de verschillende cafés te gaan of gewoon iemand die iedere avond even het dorp intrekt om carnaval te gaan vieren… dan zouden wij graag een keer met jullie van gedachte wisselen over hoe leuk dat is en wat nog leuker kan! Dit is dus niet alleen om ervoor te zorgen dat ons “carnavalshart” blijft kloppen, maar ook om te kijken hoe we het de komende jaren nog mooier kunnen maken met én voor elkaar. Stichting D’n Haozenpot, waarin al vele carnavalsverenigingen/ vriendengroepen vertegenwoordigd zijn, bied ons een mooie mogelijkheid om er samen de schouders onder te zetten. In het kader van; “vele handen maken licht werk” moet dat hier in D’n  Haozenpot toch mogelijk zijn!

Heb jij tijd en zin om een keer een avondje vrij te maken en met ons van gedachte te wisselen (zonder dat daar een verwachtingspatroon  aanhangt), dan nodig ik je bij deze graag uit. Stuur  daarvoor even een mailtje met je naam, telefoonnummer en mailadres naar: prins@ skudenhout.nl. Voor nu wens ik iedereen een fijne carnaval, in welke mate en op welke manier dat dit jaar ook mogelijk is!

Nog een paar weken tot carnaval!

Nog een paar weken en dan mag ik als Prins van D’n Haozenpot vier dagen lang ‘voorgaan’ in het carnavalsgedruis. Vier dagen carnaval die dan al vooraf gegaan zijn door een aantal weken warmdraaien bij o.a. tonpraot avonden, de broederverkiezing, vurgloeien, een bezoekje aan de commissaris van de Koning  en verschillende carnavalsfeesten bij carnavalsverenigingen in de buurt.

In de paar weken dat ik nog maar actief betrokken ben bij een aantal voorbereidingen, heb ik al wel gemerkt dat er in D’n Haozenpot wat ‘aan het veranderen is’.
Zo zullen de verenigingen die aangesloten zijn bij stichting ‘D’n Haozenpot’ binnenkort, naast de voorbereidingen voor hun eigen vereniging, ook actief aan de gang gaan om te proberen Udenhout tijdens de carnavalsdagen Groen-Wit te kleuren. Aanstaande vrijdagavond (31 jan.) en zaterdagochtend (1 feb.) staan wij bij resp. de JUMBO en de PLUS om verschillende groen-witte artikelen aan de man te brengen. Artikelen waarmee de winkeliers van Udenhout, maar zeker  ook iedere andere inwoner zijn etalage of huis kan voorzien van de kleuren groen wit. En er zitten nog heel veel mooie andere ideeën in de koker van deze stichting, die helaas niet allemaal tegelijk uitgewerkt kunnen worden, maar waar we dus ook de komende jaren nog veel van gaan zien.

De Raad van Elf die de afgelopen jaren misschien in populariteit wat heeft ingeboet, heeft ook een facelift gekregen!
Want zoals hier in Udenhout de peperkoekloterij onlosmakelijk is verbonden met de kermis, zo is de Raad van Elf dat met carnaval en dat zal ook altijd zo blijven.
De kleding van de raad is, net als die van de Prins en de adjudant, helemaal vernieuwd.
Gelukkig hebben we dit jaar al een aantal personen bereid gevonden om de Raad mee ‘in te vullen’ zodat we iedere carnavalsdag met een complete
raad voor de dag kunnen komen. (Alleen voor de vrijdagochtend op de scholen zouden wij het fantastisch vinden als we daar ook compleet voor de dag kunnen komen. Heb jij dus tijd en zin om even met ons mee tegaan… Heel graag!!!) 

Ook hebben we dit jaar opnieuw te maken met weer een aantal nieuwe regels tijdens de optocht. Dit zijn geen regels die wij hier in het dorp verzinnen, maar die ons worden opgelegd vanuit de gemeente.
De personen die dit in Udenhout moeten controleren, staan er om er voor te zorgen dat we de komende jaren nog steeds een optocht door het dorp kunnen laten trekken! 

Ik wil dus iedereen die nog volop met verschillende voorbereidingen bezig is de komende weken, daarbij heel veel succes en plezier toewensen. Maak er iets moois van!

Tijdens carnaval gaan we elkaar zeker ergens zien. Zorg dat de feestneus de zelfde kant op staat en maak er voor jezelf en voor elkaar een mooi feest van.
Heb je nog een goed idee of wil je iets anders met ons delen. Spreek ons gerust even aan!

Alaaf

Carnaval 2020 met Prins Pieter d’n 1ste en adjudant Hiram

De avond waarop de Prins van D’n Haozenpot bekend gemaakt werd was er een, waarop veel veranderingen zichtbaar werden. Veel veranderingen binnen de raad van elf.
Om 22:11 uur werd een filmpje gestart waarin duidelijk werd dat er een groep gemaskerde mannen wat veranderingen zou gaan doorvoeren.Deze mannen stonden na afloop van het filmpje ook gemaskerd op het podium.
De eerste grote verandering was al gelijk zichtbaar. De groene slipjassen hadden plaats gemaakt voor een mooi zwart rokkostuum met groene details (waar overigens de komende periode nog wat details aan toegevoegd gaan worden).
Eén voor één werden de maskers afgenomen en werd de raad van elf aan het publiek gepresenteerd. Twee van de dertien personen die op het podium stonden droegen een rode overal. “Zou er dan toch niet zoveel veranderen?” Deze twee personen leken in gestalte erg veel op de prins en adjudant van afgelopen jaar…
Tot ieders verbazing richtte voorzitter Rick zich vervolgens tot de zaal om het publiek kennis te laten maken met de nieuwe Prins van D’n Haozenpot Pieter Michielsen, die vooraan het podium stond te wachten om zijn foto voor Udenhout-Centraal en De Wegwijzer te maken.
De carnavalskleding werd achter de schermen vervangen door een mooi nieuw prinsenpak, voordat Rick de scepter aan de nieuwe prins overhandigde.
De laatste plichtpleging die nog moest plaats vinden was het bekend maken van de adjudant. De nieuwe prins heeft ervoor gekozen om de ervaring die Hiram vorig jaar heeft opgedaan mee te nemen het nieuwe carnavalsjaar in.
Ton van de Wiel nam na drie jaar (!) prins te zijn geweest weer plaats in de hofkapel. Die daar weer erg gelukkig van werden!
Alle namen waren ingevuld waarna het feest kon beginnen.

Niet veel voorbereidingstijd
Nog maar een paar weken geleden kreeg het bestuur van SKU het bevrijdende telefoontje van Pieter dat hij dit jaar als Prins Carnaval voorop zal gaan in D’n Haozenpot. Er werd wel meteen bijgezegd dat dat ‘voorop gaan’ niet al te letterlijk genomen moet worden.

Een belangrijke reden waarom Pieter de taak als Prins op zich wil nemen, was dat het carnaval in Udenhout sinds enkele jaren met stichting D’n Haozenpot een organisatie kent die er de schouders flink onder wil gaan zetten. Het carnaval maak je niet alleen, maar juist met z’n allen. Vanuit deze functie hopen Prins Pieter en Adjudant Hiram, daar een mooi steentje aan bij te kunnen dragen.

Zo is er door de prins en adjudant de wens uitgesproken dat er vanuit de verschillende groepen die stichting D’n Haozenpot kent, ook een aantal personen zich zullen melden die een dagje (of een dagdeel) met de raad mee gaan langs verschillende locaties/carnavalsactiviteiten in D’n Haozenpot.

Foto: Simone van de Wiel

Ton van de Wiel gaat voor derde jaar op rij

Zaterdagavond is in Udenhout het carnavalsseizoen 2018-2019 ook officieel begonnen. Met de verkiezing van de prins werd in ’t Plein het startschot gegeven voor een paar maanden volop carnaval.
Net als de afgelopen twee jaar werd Ton van de Wiel wederom gekozen tot de Prins van D’n Haozenpot.
Wat echter als een grote verrassing gezien kan worden, is het feit dat Hiram Szejnoga dit jaar de adjudant van Ton zal gaan zijn. Hiram is helemaal geen lid van SKU, maar is vanuit het samenwerkingscollectief “D’n Haozenpot” naar voren geschoven als kandidaat adjudant.
De samenwerking tussen vele carnavalsverenigingen krijgt daarmee nog meer een ‘gezicht’ tijdens de komende carnavalsperiode.
We wensen Ton en Hiram een hele mooie tijd toe en gaan er van uit dat het carnavalsgebeuren dit jaar weer breeduit gedragen zal worden.
Alle feestneuzen staan dezelfde kant op en dat is bij een polonaise wel zeker zo prettig.
Gaan we ook jullie al ergens zien voor of tijdens de aanstaande carnavalsdagen?

Kwamen de Udenhoutse ‘Luizenmoeders’ op dit leuke idee?

Misschien wel tijdens een van de ouderavonden op school, of gewoon bij het zwaaien naar hun kinderen op het schoolplein is het idee bij sommige ouders ontstaan om tijdens carnaval samen eropuit te trekken. Steeds meer ouders sloten zich aan bij deze groep en zo werd al snel de beslissing genomen om een huifkar te gaan huren bij Heuvelmans. Het lief-en-leed-potje is hiervoor niet eens aangesproken hoeven worden.
Het idee was om met de kinderen alle kindercarnaval locaties af te gaan die op zaterdag bij o.a. VOC en ’t Centrum. En om niet zo snel in en uit de huifkar te moeten stappen, werd er tussen de opstapplaats bij ’t Plein (worstenbroodbal) en de locaties een extra rondje gereden in de huifkar. Uiteraard kregen de kinderen tijdens deze tocht een lekker zakje chips (hoewel dit eigenlijk wel tegen het traktatiebeleid is ging). Het kinderdweilen heeft hiermee ook zijn intreden gedaan in D’n Haozenpot. Jong geleerd is oud gedaan… waarmee het carnaval voor de toekomst ook gegarandeerd is!

Carnaval staat weer (nog steeds) als een huis in D’n Haozenpot

Je kan er geen genoeg van krijgen, of het kan niet snel genoeg voorbij zijn. Carnaval is iets waar je van houd of niet. Hoor je bij de laatste groep, dan kun je er voor kiezen om lekker op vakantie te gaan.
De personen die bij de carnavalsvierders horen hebben tijdens het afgelopen carnaval aan een paar mooie nieuwe carnavals activiteiten deel kunnen nemen. Naast de jaarlijks terugkerende optocht, de boerenbruiloft, het koffieconcert en feest op het plein (MOCP) was er op zaterdag voor het eerst een worstenbroodbal. Een initiatief dat komt vanuit het collectief ‘D’n Haozenpot’. Dit zijn een aantal carnavalsverenigingen, waaronder SKU, die het carnaval in Udenhout letterlijk en figuurlijk weer wat meer kleur willen geven. Voor het komende jaar staan er al weer een aantal mooie plannen op papier. Dit jaar was dit allemaal al te zien in de vorm van een mooie Udenhoutse carnavalssjaal in de kleuren wit en groen. Ook het worstenbroodbal in ’t Plein waar ruim 300 carnavalsvierders op af zijn gekomen werd als erg positief ontvangen en zal de komende jaren zeker op de carnavalskalender terug komen.
Niet alleen de 750 worstenbroodjes die voor een goede bodem voor de rest van de dag gezorgd hebben, maar vooral het feit dat ieder type carnavalsvierder aanwezig was, maakte het tot een mooi feest.
Jong en oud, muziekant of ‘stille genieter’. Iedereen was hier met de intentie er samen vier mooie dagen van te maken!
Wij weten inmiddels dat dat zeker gelukt is!!!