Berichten

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Gorkum

Zaterdag 1 oktober was de dag dat Jan van Gorkum na 42 jaar stopte als bestuurslid bij rugbyclub Oysters in Oisterwijk. Een club waar hij vanaf het moment dat zijn oudste zoon op 7 jarige leeftijd lid werd, actief is geweest als vrijwilliger voor heel veel taken. Een mooi afscheid was dan ook gepland door het bestuur. Omdat al zijn zonen bij de rugbyclub zijn betrokken was het ook vanzelfsprekend dat zijn familie bij dit afscheid aanwezig was. Hij werd opgewacht door twee doedelzakspelers waarmee hij drie keer rond het veld liep en vervolgens ontving de voorzitter van de Oysters hem. Na een welkom gaf die het woord aan burgemeester Hans Janssen. Jan vertelt dat hij zelfs toen nog niets in de gaten had. Hij kent de burgemeester en dacht dat die ook een woordje tot hem zou spreken. Groot was dan ook de verrassing toen de burgemeester hem de koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau opspeldde. Jan vertelt dat hij een onvergetelijk afscheid heeft gehad. Het meest bijzondere was natuurlijk de onderscheiding. Hij heeft nu dezelfde onderscheiding als zijn vader Therus van Gorkum destijds heeft gekregen. Zo vader, zo zoon!
De Wegwijzer feliciteert Jan van harte.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer

Koninklijke onderscheiding voor Kees van Kempen

De heer Kees van Kempen heeft op zaterdag 2 juli een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Kempen kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van Udenhout-Biezenmortel. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel, waar Kees ook al 30 jaar de voorzitter is.

Kees van Kempen is één van de grootste kenners van het cultureel erfgoed van Udenhout en Biezenmortel. Zijn onderzoek bij archieven en musea in de regio, zijn samenwerking met heemkundekringen, lokale overheden en cultuurhistorische instellingen en zijn vele publicaties maken dat hij een zeer waardevolle bijdrage levert aan de cultuurhistorie van Udenhout en Biezenmortel.

Sinds 30 jaar is hij verbonden aan Erfgoedcentrum ’t Schoor. Hij zet zich hier actief in voor de instandhouding van het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel. Het centrum heeft een grote
erfgoedcollectie ondergebracht in een monumentaal pand in Udenhout, waar wekelijks een expositie is en rondleidingen worden gegeven. Sinds 2019 is Kees ook voorzitter van het  erfgoedcentrum. Kees is met het Schrijversteam van dit erfgoedcentrum medeverantwoordelijk voor de 70 publicaties tot nu toe. Kees is daarnaast de oprichter en drijvende kracht achter de database WIKI Udenhout en werkt daarvoor nauw samen met het Regionaal Archief Tilburg. Ook op educatief gebied zet hij zich in en is hij bijvoorbeeld de initiatiefnemer van een cursus over de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel.
Sinds 2018 is hij secretaris bij de Stichting Brabants Heem. Deze stichting overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden. Daarnaast neemt hij zitting in de Werkgroep Open Monumentendag van de gemeente Tilburg. Hij is tevens beheerder van het archief van Kasteel de Strijdhoef in Udenhout, mede-auteur van twee boeken over het kasteel en werkt samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie. Ook is hij al sinds 1976 betrokken bij Parochie Johannes XXIII in Udenhout als vrijwilliger en geschiedschrijver. In 2017 ontving de Kees van  Kempen de Gouden Speld van de gemeente Tilburg tijdens zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van het Schrijversteam.

Koninklijke onderscheiding voor Joke Robben-Smits en Lia Clement-Verhoeven

Na eerder beiden al geëerd te zijn door de dorpsgemeenschap van Udenhout en Biezenmortel als Udenhoutse Broeder, “heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om”, tijdens  de lintjesregen van dit jaar, “Joke Robben en Lia Clement te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau”.
Dit als dank voor al hun vrijwilligerswerk in de afgelopen decennia.

Joke Robben geeft aan compleet verrast te zijn door de onderscheiding. Zelfs toen zij en haar man bij verrassing opgehaald werden door hun dochter en afgezet werden bij het Stadhuis in Tilburg, dacht zij nog dat zij wellicht ging deelnemen aan een rondleiding door het vernieuwde Stadhuis. De jaarlijkse lintjesregen was volledig aan haar voorbij gegaan.
Het werd een geweldige dag: de feestelijke uitreiking, en nadien het “blokjesfeest” (i.v.m. coronamaatregelen) met familie, vrienden, buren op de door enkele leerlingen en leraren van basisschool de Wichelroede versierde oprit van het huis. Joke vertelt hoe de binding met de school ontstaan is door de vele jaren dat zij met heel veel plezier vrijwilliger was voor de Toneelzolder. Bij de noodgedwongen ontruiming van de Toneelzolder op last van de Brandweer in januari 2020, heeft Joke gezorgd dat er kleding achterbleef voor de leraren en leerlingen, zodat zij ook nu nog bij festiviteiten op school passende kleding kan verzorgen.
Maar ook de Stichting Karnaval Udenhout weet Joke, die ieder jaar samen met haar dochter fanatiek deelneemt aan de optocht, te vinden. Als volleerd coupeuse naaide zij 24 groene jassen voor de uitgebreide Raad van 11. Haar vak als coupeuse komt ook goed van pas bij de verzorging van alle pakken voor “Sinterklaas op het Kasteel”. Joke richtte in het kasteel zelfs een “kleedkamer van Sinterklaas” in, compleet met sportkleding voor de Sint, die immers ondanks zijn hoge leeftijd moet sporten om fit te blijven.
Naast dit alles zorgt Joke ook voor het Mariakapelletje “op de spitse hoek”. Moeder Maria wordt regelmatig geëerd met een mooi (plastic) bloemetje, passend bij de tijd van het jaar. Al dit vrijwilligers werk heeft geresulteerd in een mooi koninklijk lintje, veel aandacht van familie, buren, vrienden en kennissen, veel bloemen en kaarten. Joke is er heel blij mee.

Ook voor Lia Clement kwam het lintje als verrassing. Dit terwijl zij via haar man toch al bekend was met het hele “decoratiegebeuren”. Pas toen haar kleinkind zei:
“Oma, jij wordt vandaag prinses” begon er bij Lia wat te dagen. Ze heeft genoten van de feestelijke uitreiking, was blij verrast door het vlagvertoon van de buren in de straat, heeft gezellig koffie gedronken met de buren en beste vriendinnen op de oprit, en heeft lekker gegeten met haar gezin. Ook twee dagen na de uitreiking heeft 
ze nog geen kans gehad om alle bloemen uit te pakken omdat ze intussen ook nog Oma geworden is. Het “regent” nog altijd telefoontjes b.v van medevrijwilligers van Erfgoedcentrum ’t Schoor, de stichting waar ze elke dag wel even voor in touw is binnen het schrijversteam, als secretaris, bij exposities, rondleidingen en cursussen. Blij is ze dat de stichting ook jonge mensen als vrijwilliger aantrekt, zeker nu er meer aandacht gegeven wordt aan het gebruik van sociale media en digitalisering om de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel levendig te houden.
Via de passie van haar inmiddels overleden man is Lia betrokken geraakt bij SVSSS, als jeugdleider, binnen de supportersclub en als schrijfster van het maandblad “Sportflits”. Op dit moment brengt ze nog affiches rond voor de club en wanneer corona voorbij is, zal ze ook weer langs de lijn te vinden zijn van SVSSS, “de mooiste voetbalclub van Brabant”, waar ze veel vrienden heeft .
Lia is 11 jaar secretaris geweest van STUVO, een stichting die bij oprichting tot doel had om “vrouwen te oriënteren op de samenleving” maar die uitgroeide tot volwaardig volwassen onderwijs.
Binnen koor Andantino, waar ze met heel veel plezier zingt, is Lia verantwoordelijk voor de PR en “lief en leed”. Daarnaast verleent ze hand en span diensten voor mooie dorpse initiatieven als de koekloterij op de kermis en het “Winterparadijs”.
Ook is ze altijd mantelzorger geweest voor meerdere familieleden.
Lia geeft aan “vereerd te zijn met het lintje, maar deelt het lintje graag met iedereen die iets doet voor een ander. We moeten het immers samen doen in een dorp als Udenhout en Biezenmortel”. 

Joke en Lia, nogmaals van harte gelukgewenst !

Tekst: Nelleke Sträter, correspondent
Foto’s: Pieter Michielsen

Koninklijke onderscheiding voor Johan Vriens

Udenhouter Johan Vriens, koning en hoofdman van het Sint Antonius Sint Sebastiaan gilde uit Udenhout, werd afgelopen zaterdag op de jaarlijkse statiedag van zijn gilde door burgemeester Weterings koninklijk onderscheiden.

 

Op 13 mei aanstaande hoopt Johan zijn 40 jarig jubileum bij het gilde te vieren. Met zijn 13 jaar was hij nog zeer jong toen hij zich hierbij aan sloot. 

 

In de afgelopen 40 jaar heeft Johan zich op vele vlakken ingezet. Zo is hij sinds 1994 bestuurslid en sinds 2008 hoofdman van het Sint Antonius Sint Sebastiaan gilde. Daarnaast is hij al 15 jaar bestuurslid van Kring Maasland en vervullende hij nog enkele andere bestuursfuncties. Alles met veel passie en plezier.

 

Johan staat bekend als een zeer betrokken, toegankelijk en behulpzaam persoon en niet alleen in Udenhout maar ook ver daar buiten. 

 

Hij kreeg voor zijn 40 jarig lidmaatschap, zijn inzet voor het Gilde en zijn verdienste voor de gemeenschap naast de Koninklijke onderscheiding ook een Gouden Medaille van Kring Maasland en een zilver Speld van zijn eigen Gilde.

 

Zijn inzet wordt door veel mensen gewaardeerd. Het is dan ook ontzettend fijn dat zijn belangeloze inzet wordt erkent en bekroond is met deze prachtige onderscheidingen.

Koninklijke onderscheiding voor Alex van Leeuwen

In november van het afgelopen jaar heeft Alex van Leeuwen al afscheid genomen van de vrijwillige brandweer waar hij zich op dat moment 24 jaar voor heeft ingezet. 
En wanneer iemand 24 jaar klaar staat voor de veiligheid in ons dorp, dan verdient dat zeker waardering. De onderscheiding die Alex op maandag 11 maart van locoburgemeester Erik de Ridder
kreeg namens de koning. is meer dan terecht.
Alex van Leeuwen is van 1994 tot en met 2018 vrijwillig brandweerman geweest. Hij heeft naast zijn inzet voor de repressieve dienst (brand- en rampenbestrijding), in situaties gewerkt
met gevaar voor eigen leven, een professionele opleiding gevolgd en regelmatig aan intensieve trainingen deelgenomen.
Daarnaast heeft hij een eigen onderneming in tweewielers, Van Leeuwen Rijwielen; een bekende zaak in Udenhout. Naast de praktische service is dit ook een plek voor een goed gesprek over
wat er in Udenhout allemaal speelt, en zo heeft het bedrijf ook een sociale functie. Deze onderscheiding weerspiegelt de waardering Koninklijke onderscheiding voor Alex van Leeuwen
voor zijn langdurige en belangeloze inzet voor de openbare orde en veiligheid van onze gemeente. 

Speciaal voor deze gelegenheid waren (oud)collega’s van de brandweer, familie en vrienden naar de kazerne gekomen om getuige te zijn van het moment waarop Alex werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

We hebben er weer een gedecoreerde Bij

De heer Mari van Iersel uit Udenhout heeft op vrijdag 19 januari een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange vrijwillige bestuursfuncties bij zowel plaatselijke, regionale als landelijke bijenhoudersverenigingen. Locoburgemeester Erik de Ridder heeft de onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse Ambrosiusviering en imkersbijeenkomst van de afdeling Sint Ambrosius Tilburg/Udenhout van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging in ’t Centrum. Helemaal een verrassing was de onderscheiding niet meer voor Mari.

Mari van Iersel (74) heeft sinds 1970 diverse bestuursfuncties bekleed binnen de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Bij het Samenwerkingsverband Bijenhoudersafdelingen van de NBV Midden-Brabant is hij sinds 1976 actief in het bestuur als secretaris. Bij Sint Ambrosius, afdeling Udenhout/Tilburg is hij sinds 1972 actief als secretaris en voorzitter. De heer Van Iersel was in 2005 medeverantwoordelijk voor de fusie van diverse kleine en middelgrote bijenclubs tot één landelijke vereniging; de NBV. Daarnaast is hij al sinds 1976 actief in het geven van cursussen aan beginnende en gevorderde imkers. Hij is bovendien als lid van de Onderwijscommissie van de NBV docent aan de landelijke opleiding voor bijenteeltleraren. Hij heeft veel betekend in het op een duurzame wijze bestrijden van de varroa-mijt. Al sinds de grote bijensterfte in de jaren ’80 en ’90 houdt hij zich bezig met de bestrijding van deze grootste vijand van de bijen. Hij heeft hiertoe een zeer effectieve methode ontwikkeld. Voor het landelijke tijdschrift ‘Bijenhouden’ was Mari van Iersel 16 jaar redacteur en heeft hij sinds 1995 zo’n 150 artikelen gepubliceerd.

Dit waren meer dan redenen genoeg voor de koning om onze locoburgemeester naar Udenhout te sturen met de onderscheiding en deze bij Mari op te spelden.

Ria Dieden-van den Bersselaar Koninklijk onderscheiden

Ria-Dieden-lintje-1Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Dieden is zeer betrokken bij Derde Wereldlanden en is sinds 1990 actief met het inzamelen van hulpgoederen voor Suriname binnen de werkgroep Suriname van de Stichting Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) van parochie Johannes XXIII in Udenhout. Om alles in goede banen te leiden is zij zelf enkele keren naar Suriname afgereisd. Binnen deze Stichting verzorgt zij ook diverse jeugd- en jongerenactiviteiten. Sinds 2007 verzorgt zij mede de wandelroutes Nordic Walking voor de Katholieke Bond Ouderen afdeling Udenhout.
Verder verricht zij allerlei vrijwilligerswerk voor de EVA, een vrouwenvereniging in Udenhout – voorheen de KVO. Buiten de organisaties waar decoranda vele activiteiten ondersteunt, is zij in haar nabije omgeving voor vele mensen van grote waarde. Zij helpt arme mensen aan kleding of andere spullen die zij het hele jaar door inzamelt of koopt. Ook heeft ze contacten met woonzorgcentrum De Eikelaar, waar ze veel betekent voor verschillende zieke en eenzame mensen.

Koninklijke onderscheiding voor Gemma Nijholt en Wim Verbunt

Gemma Nijholt-van Hameren en Wim Verbunt hebben op zaterdag 21 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kregen deze onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige werkzaamheden bij de Sing Song Zangers; het bewonerskoor van Huize Sint Vincentius in Udenhout. Locoburgemeester Erik de Ridder heeft de onderscheidingen uitgereikt tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van het koor op de feestdag van St. Caecilia. De uitreiking vond plaats in de kapel van Huize Vincentius.

Gemma Nijholt_lintjeGemma Nijholt
Gemma Nijholt (77) is sinds 1978 begeleider en pianiste van bewonerskoor de Sing Song Zangers.
Geen enkele repetitie is heeft ze in die jaren vergeten op één na, wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds een beetje erg vindt.
Daarnaast is zij sinds 2007 begeleider en pianiste van kinderkoor De Mortelnootjes in Biezenmortel.

Wim Verbunt_lintjeWim Verbunt
Wim Verbunt (63) is sinds 1978 begeleider en dirigent bij de Sing Song Zangers en sinds vijf jaar ook actief als vrijwilliger bij het koor Andantino in Udenhout. In het verleden was hij vrijwilliger bij de Stichting JeugdCarrousel in Zundert en (bestuurs)lid van het jongerenkoor uit die plaats. Van 1970 tot 1980 was hij begeleider van een voetbalelftal bij sportvereniging Sport Staalt Spieren in Udenhout.

De leden van het koor waren minstens even blij met deze onderscheiding als Gemma en Wim. Dit feit maakt misschien nog wel het meest duidelijk welke rol Gemma en Wim bij dit koor vervullen en nog meer over de manier waarop ze daar invulling aan geven.
Verschillende koren uit Udenhout vinden het naast een grote eer ook erg leuk om eens een keertje met de Sing Song zangers samen een uitvoering te geven. Hier zal de komende jaren ongetwijfeld een keer ruimte voor zijn voor andere koren, want wij geloven niet dat Gemma en Wim het er na deze onderscheiding bij laten zitten.

Wij feliciteren Gemma en Wim, maar ook alle leden van de Sing Song zangers, van harte met deze koninklijke onderscheidingen en het 40 jarig bestaan van het koor.

Henk Clement; Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Clement; Lid in de Orde van Oranje-NassauTijdens de lintjesregen van afgelopen vrijdag 24 april, heeft Henk Clement een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Henk Clement is sinds 1977 actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging SvSSS in Udenhout. Hij heeft daar diverse functies bekleed. Zo was hij jeugdleider, bestuurslid, grensrechter, penningmeester en teammanager. Zijn werkzaamheden breidden zich in de loop van de jaren steeds uit. Van 2002 tot 2012 was hij penningmeester van de supportersvereniging van SVSSS, die circa 150 leden telt. De laatste jaren was hij teammanager van het eerste elftal en betrokken bij de organisatie van activiteiten van de supportersvereniging en is inzetbaar als adviseur voor het bestuur. Buiten zijn verdiensten bij SvSSS heeft hij sinds 1998 ook diverse functies bij TVU bekleed. Zo was hij redactielid van het clubblad ‘TisVoorU’, commissielid van het Veteranentoernooi en is hij tot op heden organisator en toernooileider van het Latenzo Open toernooi. Ook is hij verantwoordelijk voor de contacten met de nationale tennisbond KNLTB. Ook is Henk Clement jaren lang actief geweest als vicevoorzitter van de Dorpsraad Udenhout en verantwoordelijk voor de sector Sportzaken. Sinds 2003 organiseert hij op koningsdag een feestelijke bijeenkomst voor alle gedecoreerden die in Udenhout wonen. Hij regelt zowel het programma als de financiële en facilitaire zaken voor deze feestelijke bijeenkomst in het Raadhuis in Udenhout. Tijdens deze middag was Henk de enige persoon die nog geen Koninklijke onderscheiding had ontvangen. Gelukkig is dat met deze onderscheiding geheel terecht, goedgekomen!

Wij feliciteren Henk uiteraard van harte met deze meer dan verdiende onderscheiding!!!

Koninklijke onderscheiding voor Peter Nouwens

PeterNouwens1aPeter Nouwens heeft op donderdag 16 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Peter Nouwens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van zorg en welzijn en met name voor de verstandelijk beperkte medemens. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hans Kokke tijdens een receptie ter gelegenheid van het afscheid van Peter Nouwens als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Prisma.

Peter Nouwens (58), klinisch pedagoog, is 19 jaar lang bestuurder bij Prisma. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft in deze rol bijgedragen aan de omslag van een introverte sector naar de vermaatschappelijking van de zorg. Hij heeft gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen overtuigd dat ook kleinschalig wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking tot de mogelijkheden behoort en meer perspectief biedt dan wonen in grote instellingen. Door zijn aanpak is de PeterNouwens2averstandelijk beperkte mens voor eenieder zichtbaar geworden. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de verbetering van de indicatiestelling en behandelvormen die in de nieuwe transities in de zorg worden uitgevoerd. Naast zijn verdiensten als bestuurder bij Prisma heeft hij vele onbezoldigde functies bekleed en initiatieven genomen op het gebied van zorg en welzijn. Ook hierbij is hij steeds op zoek naar vernieuwing van methoden in de zorg voor
mensen een verstandelijke beperking.

Wij feliciteren Peter Nouwens met deze bijzondere onderscheiding!